Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Katman Ayır Uygulamaları

Icon
  1. Katman ayır işleminin uygulanacağı görüntü Netcad ekranına uydu görüntüsü referans (?) olarak eklenir.  2. İşlem sonrasında kaydedilecek görüntüde görünmesi istenmeyen sınıflara ait slot seçenekleri referanslar altında iptal edilir. Örnek görüntüde 'Kaya' sınıfının kaydedilen görüntüde gözlenmemesi için sınıf slotu iptal edilir.  3. Ekranda gözlenen uydu görüntüsü görünümünü kaydetmek için Katman Ayır işlemine girilir. Kaydetme esnasında istenilen dosya dizin bilgisi, dosya adı ve türü belirlenir.

İlgili diğer uygulamalar...

Icon

  • No labels