Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doğruluk Analizi Uygulamaları

Icon
 1. Kontrollü veya kontrolsüz sınıflandırma işlemi sonrasında oluşturulan görüntü üzerinde Doğruluk Analizi uygulamasını başlatmak için uygun veri Netcad ekranına uydu görüntüsü referans (?) olarak eklenir. 2. Doğruluk Analizi işlemine girilerek, analizde referans olarak kullanılacak örnekleme noktaları, Sınıflandırma Doğruluk Analizi penceresinde sağ tuş yardımıyla "Rastgele, Grid, Ekrandan Nokta Üret" seçimi ile sağlanır. 
  Referans nokta üretme yöntemlerinden; Rastgele Nokta Üret; görüntü üzerinde istenilen sayıda referans nokta üretimi program tarafından farklı sınıflara ait bölgelerde sağlanırken,  Grid Nokta Üret; görüntü üzerinde oluşturulan noktalar aynı bir grid düzen içerisinde oluşur. Ekran Nokta Üret ise; referans nokta koordinatı analizci tarafından görüntü üzerinde ekrandan seçilir. 3. Referans nokta üretme sonrasında belirtilen sayıda oluşan noktalar görüntü üzerinde işaretlenirken, Sınıflandırma Doğruluk Analizi penceresinde de listelenir. Liste içerisinde üretilen noktaya ait koordinat ve sınıf adı bilgileri gözlenir. Referans sınıf adı bilgileri ise analiz ile birlikte gözlenecektir. 4. Sınıflandırma işleminde kullanılan orijinal görüntü Netcad ekranına uydu görüntüsü referans (?) olarak eklenir.  5. Listeden kontrol edilecek nokta seçilerek üzerinde sağ tuş yardımıyla Noktaya Git işlemine girilir. Noktaya ait referans sınıf tanımı orijinal görüntü referans alınarak seçilir. Her noktanın sınıflandırılmış görüntü üzerindeki sınıf tanımı ile referans görüntü üzerindeki sınıf aynı veya farklı olma durumları söz konudur. 6. Referans Sınıf tanımı için nokta seçili iken sağ tuş yardımıyla Referans Sınıf Değeri Seç işlemi veya nokta satırına çift tıklanır. Referans Sınıf Seç diyaloğunda sınıf tanımlanır. Analizin hassasiyeti kontrol nokta sayısı çoğaltılarak artırılabilir. Analize referans sınıf değeri atanmamış sınıflar analize etki etmezler. 7. Diğer tüm noktalara ait referans sınıf tanılamaları yapılarak 'Doğruluk Analiz Raporu' hazırlanır. Doğruluk Analiz Raporu içerisinde;

  Genel Doğruluk; tüm doğru atanmış piksel sayısı/tüm pikseller sayısı,

  Kullanıcı Doğruluğu; bir sınıfa ait doğru sınıflandırılan piksel sayısı/o sınıftaki toplam piksel sayısı,

  Üretim Doğruluğu; bir sınıfa ait doğru sınıflandırılan piksel sayısı/bir sınıftaki olması gereken gerçek piksel sayısı,

  Kappa (K) Katsayısı Değeri; tüm değerleri göz önünde bulundurarak hesaplanan kat sayıdır.


İlgili diğer uygulamalar...

Icon

 

 • No labels