Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bitkisel İndis Uygulamaları

Icon
  1. Bitkisel İndis uygulamalarında kullanılacak, uydu algılayıcılarının elektromanyetik spektrumun 'Görünür Bölge Kırmızı' ve 'Yakın Kızılötesi' dalga boylarında elde edilmiş görüntüler Netcad ekranına uydu görüntüsü referans (?) olarak eklenir. Kullanılan görüntülerin renk derinlikleri 8 bit ve piksel yansıma değerleri 0-255 değerleri arasında değişkenlik göstermektedir.  2. Analiz ile farklı bitkisel indis uygulamaları yapılabilmektedir. Bunlar; NDVI, SAVI ve OSAVI yöntemleridir (?). Bitkisel İndis işlemine girildiğinde listeden istenilen yöntem seçimi yapılarak ekrandan sırasıyla uygun görüntü seçimleri yapılır.  3. Örnek uygulama için Normalize Edilmiş Bitki İndisi (NDVI) yöntemi seçilerek işleme devam edilecektir. Ekrandan görüntü seçiminin dikkatli ve uygun komut takip edilerek yapılmalıdır. İlk seçilen görüntü Kırmızı, ikinci seçilen görüntünün Yakın Kızılötesi bölgeyi temsil etmesi gerekmektedir.  4. Uygun veri seçimleri sonrasında oluşan indis görüntüsü Netcad ekranına uydu göüntüsü referans (?) olarak eklenecektir. Raster Özellikler/Raster sekmesi altında piksel yansıma değerlerinin -1 ile +1 arasında değiştiği gözlenecektir.  5. Bitki örtüsü indisleri genelde benzer formüllere sahip olmakla birlikte her biri bitki örtüsünün seyrek olduğu bölgelerde farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle sadece Normalize Edilmiş Bitki İndisi (NDVI) kullanarak bitki indisi çalışmaları yapmak yerine diğer bitki indisler de kullanılabilir. Aynı görüntüler kullanılarak, düzeltme faktörü yardımıyla toprak yansıma etkileri en aza indirgenmiş bitki indisi olan Toprağa Göre Bitki İndisi (SAVI) yöntemi ile işlem tekrarlanır.
  6. Tüm bitkisel indis uygulamaları tamamlandığında farklı sonuç görüntülerin oluştuğu gözlenecektir. Bu farklılıklar yardımıyla bitki varlığının yorumlanması daha kolaylaşacaktır.

İlgili diğer uygulamalar...

Icon

  • No labels