Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.1. Yükseklik Analizi

Icon

Yükseklik Haritaları; sayısal arazi modeli üzerinden yükseklik verilerinin okunarak, istenilen yükseklik aralık değerlerinin tematik olarak gösterildiği haritalardır. Yükseklik hakkında detaylı bilgi için (?)

  1. Topografik yükseklik, sayısal yükseklik modelindeki her bir gridin(pikselin) deniz seviyesine göre yükseklik değerlerini tanımlar. Araziden alınan yükseklik değerlerine sahip noktaların lineer enterpolasyon yöntemi ile sayısal yükseklik modelinin üretilmesi ile oluşturulur.

    Yükseklik analizi yapılacak alana ilişkin arazi modelinin yer aldığı Alibeyköy_Ucgen_Model verisi açılarak grafik ekranına yüklenir.

 

2. Analiz Menüsü/Yüzey Analizleri/Yükseklik işlemine giriş yapılır.

 

3. Yükseklik analizi tema veya global olmak üzere iki farklı türde hazırlanabilmektedir.İşlemin yapılması istenilen Kestirim Yöntemi, sonuç verinin istenilen Piksel Büyüklüğü, yükseklik haritasını aktif limitlerde gerçekleşmesini Sadece Aktif Limitte Çalış ve sonuç verinin kaydedileceği dizin Dosya İsmi ile seçimi yapılır ve Tamam ile işleme devam edilir.

4. Ekrana gelen Tema Oluştur penceresinde veriden otomatik olarak okunan minimum ve maksimum yükseklik değerleri gözlemlenir. Sonuçta oluşacak yükseklik haritasının kaç slot aralığında olması isteniyor ise Aralık Sayısı bölümüne bu değer girilir ve istenilen renk değerleri seçilir.Icon

Tema Oluştur penceresinde gözlenen Gradient yöntem seçilerek tema tanımında belirtilen değerler arasındaki kısımlar için ara renkler oluşturulacak, dolayısıyla değerler arasında yumuşak bir renk geçişi sağlanacaktır. Sayısal Aralık seçimi ile her aralığın başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki değerler için tanımlı tek renk kullanılmaktadır. 
Minimum ve Maksimum değerler iş akışında kullanılacak veride bulunan en yüksek ve en düşük yükseklik değerleridir. Bu değerler arasında verilen aralık sayısına göre renklendirme yapılacaktır.


5.Yükseklik haritasının verilen parametreler doğrultusunda oluştuğunu gözlemleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  • No labels