Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Büyük Proje Çıktıları

Büyük proje çıktıları için plotter kullanılır. Kullanılan plotter marka ve modele göre farklı ayarların yapılması gerekmektedir.

Gerekli ayarların yapılması durumunda çıktı alım işlemi diğer çıktı işlem adımları takip edilebilir. Uygulama Menüsü/Çizdir penceresindeki Ayarlar butonu ile kullanılan plotter seçilerek çıktı işlemi tamamlanır.

Kağıt Boyutunun Değiştirilmesi

Plotter ya da büyük boyutlu kağıtlara alınan çıktılarda standart kağıt boyunun dışına çıkılması gerekmektedir. Kağıt boyutu değiştirme işlemleri her yazıcı ya da plotter için farklılık göstermektedir. Genellikle yapılması gereken işlemleri Yazıcı Ayarları penceresinde Özellikler içerisinden kağıt boyutu için Özel seçimi yapılarak ulaşılan pencereden istenilen kağıt boyutlarının girilir.

Aşağıda örnek bir kaç kağıt boyutu değiştirme işlemi için izlenecek yollar gösterilmiştir.

HP Kağıt Boyutu Değiştirme

PDF Kağıt Boyutu Değiştirme