Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çıktı Şablonları

Çıktı şablonu, proje çıktıları için daha önceden hazırlanmış akıllı altlıklar olarak düşünülebilir. Çizim şablonları, projede çıktı alınması istenilen alanın konumunun belirlenmesinin yanı sıra lejand, ölçek çubuğu, yön oku, proje başlığı, koordinat gridleri, projeksiyon bilgisi, hazırlayan, kurum logosu, projeye ilişkin notlar vb. bilgilerin çıktıya otomatik olarak yansımasını sağlamaktadır.

Netcad ile farklı amaçlarda çıktı şablonları oluşturabilir (?) ve oluşturulan bu çıktı şablonlarını çıktı işlemlerinde kullanılmasını sağlayabilirsiniz.