Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Üretim Yöntemleri

Icon

Projelerde kullanılan verilerin üretimi, yersel ölçümler, çeşitli formatlarda ki raster haritaların kullanılması, sayısallaştırma yöntemleri ve  tablosal verilerin grafik veriye dönüştürülmesi vasıtası ile gerçekleştirilebilir.

Yersel Ölçüm Yöntemleri ile Veri Üretimi

Icon

 Arazide, GPS ve totalstation gibi araçlar kullanılarak koordinat ölçümlemelerinin yapılması  ve okunan koordinat bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla vektör verilerin üretilmesi yöntemidir.

Tüm veri üretim yöntemleri arasında doğruluğu en fazla olan veri üretim tekniğidir. Ancak maliyeti de en yüksek olandır.

GPS ve totalstation gibi araçlar yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılan veriler CBS projelerinde direkt veritabanı bağlantısı kurularak projeye aktarılabileceği gibi, aktarılan veriler proje katmanlarının referansı olarak da kullanılabilirler.

Yersel ölçüm noktalarının sahip oldukları yükseklik değerleri bilgisayar ortamında alanlara enterpole edilerek yüzey analizlerinin gerçekleştirilmesi için de kullanılabilirler.

Sayısallaştırma Yöntemi ile Veri Üretimi

Icon

Sayısallaştırma, kağıt haritaların taranması ile elde edilen farklı formatında ki raster haritaların manuel ya da yarı otomatik olarak vektör veri haline getirilmesi ile bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir.

Sayısallaştırma işleminde altılık olarak kullanılacak olan raster verilerin coğrafi referanslama işlemi tamamlanmış ve doğru projeksiyon düzleminde tanımlanmış olması son derece önemlidir.

Fotogrametrik Yöntemler ile Veri Üretimi

Icon

Fotogrametrik yöntemlerle veri üretimi, dik açıyla çekilen hava fotoğraflarının kullanılmasıyla çok hassas yer ölçümü yapmaya uygun verilerin elde edilmesi işlemidir. Fotogrametri tekniği ile veri üretimi yapılacak alana ilişkin fotoğraflar çekilir, bu fotoğraflar üzerindeki görüntüler ölçülerek veri üretimi sağlanır.

Uzaktan Algılama Yöntemi ile Veri Üretimi

Icon

Uzaktan algılama yöntemi ile veri üretimi, raster veri formatında ki uydu görüntüleri üzerinde koordinatlandırma, görüntü işleme, sınıflandırma, vektörizasyon gibi işlemlerle coğrafi bilgi sistemleri  tabanlı kullanılabilen verilerin üretilmesi ile gerçekleştirilir.

Uzaktan algılama yöntemi, çeşitli özelliklerdeki bantlardan oluşan uydu görüntülerinin sağladığı raster verilerin kullanılması ile vektör verilerin üretilebilmesine imkan tanır.

Uzaktan algılama yöntemi ile veri üretimi daha çok küçük ölçekli projelerde tercih edilen bir yöntemdir; büyük ölçekli projelerde veri üretimi için bu yöntem tercih edilmez.

Tablosal Veriler Vasıtası ile Veri Üretimi

Icon

Tablosal veriler vasıtası ile de vektörel veri üretim işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür. Örneğin; noktaların X,Y ve hatta Z koordinatları bir tabloda düzenlenmiş ise bu noktalar CBS teknolojileri yardımı ile vektör yapıya dönüştürülebilir.

  • No labels