Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CBS' nin Temel  Bileşenleri

Icon

Coğrafi bilgi sistemleri altyapısının kurulabilmesi için gerekli temel bileşenler veriler, yazılımlar, donanımlar, yöntemler ve insanlardır.

  • No labels
Page: Veri Page: Yazılım Page: Donanım Page: Yöntem Page: Insan