Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yazılım

Icon

Coğrafi bilgi sistemleri projeleri CBS yazılımları ile oluşturulur ve yönetilirler. CBS yazılımları coğrafi verilerin üretilmesi, depolanması, görüntülenmesi ve analiz edilebilmesi için gerekli fonksiyonları ve araçları sağlarlar.

Coğrafi bilgi sistemleri yazılımları temelde bir ilişkisel veri tabanı yazılımını yönetirler ve proje sürecinde oluşturulan verileri bu veri tabanı yazılımına yazarak depolanmasını sağlarlar.

Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarının; ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi yazılımlarına entegre olabilmesi, diğer CBS yazılımlarının ürettikleri verileri okuyabilmesi, kendi ürettikleri CBS verilerini farklı  formatlarda yazabilmesi, CAD verilerini okuyabilmesi ve GIS yapısında dönüştürebilmesi, topolojik hataları toplu olarak bulup düzeltebilmesi gibi temel yeteneklere sahip olmaları gereklidir.

CBS yazılımları, veri girişi, çizim, görüntüleme, sorgulama, analiz, raporlama, haritalama, etiketleme fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeli, ayrıca veri toplama ve güncelleme amacıyla merkezi ve çok kullanıcılı coğrafi veri sunucusunda ki veritabanları üzerinde de okuma, yazma ve sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.

  • No labels