Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Donanım

Icon

Coğrafi bilgi sistemleri projeleri, yapılış amaçlarına göre farklı büyüklükteki verilerden oluşur. Masaüstü, web ve mobil ortamlarda yönetilme gereksinimleri doğrultusunda üzerinde çalışan yazılımları yöneten CBS donanımları, projelerin performansını her ortamda optimize ederek yönetebilmelidirler.

CBS projeleri kurgulanırken kullanılacak yazılım ve bu yazılımların üzerinde çalışacağı donanım altyapısı yeterli düzeyde kurgulanmalıdır. CBS projeleri ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın uygun donanım altyapısına sahip değillerse yönetilemez.

  • No labels