Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yöntem

Icon

Coğrafi bilgi sistemleri birçok bileşenin bir arada senkronize yönetilebilmesini gerektirir. Projelerdeki veri, kaynak, insan, para, risk, kalite, standartlar ve zaman bileşenlerinin her birisinin kendi içerisinde ve bir arada yönetilmelerinde proje öncesi, proje süreci ve proje sonrası belirlenecek yöntemler CBS projelerinin başarılı olup olmayacağının da belirleyicisi olacaktır.

Coğrafi bilgi sistemlerinin sürdürülebilirliğini ve güncel kalmalarını sağlamak belirlenecek ve uygulanacak yöntemler sayesinde mümkün olabilir. 

  • No labels