Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CBS ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Icon

Coğrafi bilgi sistemleri ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri üzerinde kurulur. Bu sayede mekânsal olmayan verileri de makansal veriler ile ilişkilendirerek yönetebilirler. CBS projelerinin veri tabanı yönetim sistemleri üzerinde yönetilmesi sayesinde; merkezi kontrol, veri tekrarının azaltılması ve her ortamdan problemsiz veri paylaşımı mümkün hale gelir. 

CBS projeleri için veri tabanı tasarımı ve bu tasarım içerisindeki ilişkiler önemlidir.  Her projenin amacına, büyüklüğüne ve projeden beklentilere göre farklı veri tabanı tasarım gereksinimleri vardır. CBS proje veri tabanı tasarımı yapılırken amaca uygun tasarımın gerçekleştirilmesi büyük önem taşır, proje ihtiyaçlarını karşılayamayan bir tasarım sonuçta verimsiz bir veri çöplüğüne dönüşecek, çok büyük geri dönüş maliyetleri oluşturabilecektir.  

CBS projelerinde hangi katmanların yer alacağı, bu katmanların mekânsal karşılıklarının olup olmayacağı, hangi katmanın hangi katmanlar ile ilişkili olacağı, bu ilişkilerin hangi alanlar üzerinden kurulacağı,  her bir katmanda hangi tabloların yer alacağı bu tablolardaki alanların veri tiplerinin ne olması, nasıl hesaplanması gerektiği ve geçerlilik kuralları veri tabanı tasarımı sırasında gerçekleştirilir. 

 

  • No labels