Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Tabanı

Icon

Veri tabanı;  en basit anlamıyla belirli bir amaç için düzenlenmiş kayıtların ve dosyaların bir koleksiyonu, bir dosyada elektronik olarak depolanmış düzenli veri kümesidir. Coğrafi bilgi sitemlerinde olduğu gibi, birçok kullanıcı tarafından kullanılan birbiri ile ilişkili geniş bir veri kümesinin düzenlenmesi, depolanması, paylaşılması ve sorgulanması amacıyla oluşturulur, gerçekte var olan ve birbirleri ile ilişkili olan nesneleri ve ilişkileri modellerler, veri hiyerarşisi mimarisinin en üst yapısıdır.

Veri tabanları sayesinde büyük boyutlardaki veriler tanımlı, sistematik ve birbirleri ile ilişkili olarak tutulur ve kullanım amacına göre düzenlenirler. Veri tabanları verilerin kolaylıkla değerlendirilebilmesini ve veriye kolaylıkla erişebilmeyi sağlarlar.

Veri tabanı bir coğrafi bilgi sisteminin bugün ve gelecekte yer alacak tüm verilerini tek bir merkezde toplanmasını, bu sistemin paydaşlarının yetki derecelerine göre bu verilere erişebilmelerini ve sistemi kullanabilmelerini sağlar. 

 

 

 

  • No labels