Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Icon

Veri tabanı yönetim sistemleri; veri tabanlarını yaratma, erişim sağlama, istenilen bilgiyi arama, gerektiğinde veri ekleme/çıkartma, ölçekleme, güvenlik/erişim tanımları gerçekleştirme ve her türlü işletim gereksinimini karşılama amacıyla veri tabanlarının yönetimi için kullanılan karmaşık yazılımlardır.

Coğrafi bilgi sistemlerini yöneten veri tabanı yönetim sistemleri, birbirleri ile ilişkili mekânsal ve mekânsal olmayan verilerin SQL ara yüzleri ile yönetilmesine imkân sağlayarak, CBS verilerinin, veri tabanları üzerinde oluşturulmalarına, güncellenmelerine, sorgulanmalarına, analiz edilebilmelerine ve geliştirilebilmelerine imkân sağlarlar.

Veri tabanı yönetim sistemlerinin coğrafi bilgi sistemlerine sağladığı en önemli avantaj, birlikte çalışabilirliğe olanak sağlamasıdır. Masaüstü, web ve mobil ortamlardan internet ve intranet üzerinden ulaşılabilen CBS veri tabanı yönetim sistemleri, her bir kullanıcıya yetki ve erişim düzeyi tanımlanmasına imkân tanır. Aynı anda birden fazla kullanıcının aynı veri tabanı, hatta aynı veri tabanı içerisindeki aynı tablolar üzerinde çalışabilmesini mümkün kılar. 

  • No labels