Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İVTYS Yazılımları

Icon

Bir coğrafi bilgi sistemi projesi için hangi veri tabanı yönetim sisteminin seçileceğini öncelikle o projedeki veri büyüklüğü belirler. Proje veri büyüklüğü ile birlikte projenin masaüstü, web ve mobil ortamlarda kullanıcı sayısının ne olacağı, bu ortamlardan nasıl bir yapı ile veri girişi olacağı ve proje yönetiminin nasıl olacağı sorularının cevapları kullanılması gereken veri tabanı yönetim sistemini belirler.

Dünyada ve ülkemizde kullanılan ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri MS SQL Server, Oracle, IBMDB2, PostgreSQL, MS Access, MySQL, Informix yazılımlarıdır. Bu IVTYS’lerden her biri farklı özelliklere ve veri depolama kapasitelerine sahiptirler.

MS Access; Microsoft ürünüdür, işletim sisteminin sağladığı sınırlı güvenlik seçeneklerini kullanır, tablo başına 2GB’a kadar veri depolayabilir, Linux ve Mac sistemlerinde kullanılamaz, çoklu kullanıcı desteği yoktur, maksimum 255 tabloyu destekler, küçük ölçekli uygulamalar için uygundur.

MySQL; Genellikle Unix ve Linux temelli web uygulamalarında tercih edilen açık kod (open source) bir VTYS yazılımıdır, ücretsizdir, küçük ve orta ölçekli projeler için tercih edilebilir.

MS SQL Server; Microsoft ürünüdür, sınırsız sayıda tabloyu destekler, SQL’in karşılayamadığı durumlar için Transact SQL adlı bir dil geliştirmiştir,  orta ve büyük ölçekli projeler için tercih edilebilir.

Oracle; Windows Unix, Lunix ile çalışabilir, sınırsız sayıda tabloyu destekler, SQL’e eklentiler yapmak için PL-SQL adlı dil geliştirilmiştir, yüksek maliyetlidir, büyük ölçekli projeler için tercih edilebilir.

Postrage SQL; Açık kod (open source) bir VTYS yazılımıdır, ücretsizdir, sınırsız sayıda tabloyu destekler,  Oracle ile benzer yeteneklere sahiptir,  büyük ölçekli projeler için tercih edilebilir.

Informix; Orta ve büyük ölçekli projeler için tercih edilebilecek bir VTYS yazılımıdır.

IBM DB2: Windows üzerinde çalışabilir, MSAccess ve MySQL’e göre daha performaslıdır, yüksek maliyetlidir. 

 

 

  • No labels