Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CBS Projeleri İçin Veri Tabanı Tasarlama

Icon

Her coğrafi bilgi sistemi projesinin amacına göre kendine özgü bir veri tabanı tasarımı gereksinimi vardır.

Bu bölümde küçük ölçekli bir kent bilgi sistemi için CBS proje veritabanı tasarımı gerçekleştirilecektir. Bu uygulamadaki örnek veri tabanı tasarımı, kent ölçeğine yönelik bir uygulama olduğu için, veri tabanı tasarım modeli buna uygun olarak oluşturulmuştur. 

  • No labels