Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CBS Proje Veri Tabanı Kavramsal Tasarımı

Icon

Coğrafi bilgi sistemi projeleri veri tabanı kavramsal tasarımı ile kâğıt üzerinde başlar. Kavramsal tasarımın ne kadar iyi yapılırsa projelerde o denli başarılı olacaktır.

Yandaki örnek kavramsal tasarım tablosunda, 6 katmanlı bir veri tabanı kavramsal tasarımı yer almaktadır. Ada, parsel, bina, elektrik direği, elektrik hattı, trafo katmanları CBS proje katmanlarıdır.

‘Tablo Türü’ bu katmanların mekânsal karşılığı olup olmadığını belirler. Bu uygulamada ada, parsel, bina, elektrik direği, elektrik hattı ve trafo katmanlarının mekânsal karşılığı olduğu için ‘Netcad Spatial’ özelliktedirler. Bu veri tabanı tasarımına Malik katmanı da eklenmiş olsaydı Malik katmanının bir mekânsal karşılığı olmayacağı için Tablo türü ‘Veri Tablosu’ olarak belirlenecekti. Koyu mavi renkli satırlardaki veri tabloları proje katmanlarının look-up değerlerini tanımlamak için tasarlanmıştır.

Tablodaki üçüncü sütun mekânsal karşılığı olan katmanların geometrilerini gösteriyor. Her katman vektörel olarak nokta, çizgi, alan geometrilerinden birisi ile temsil edilir.

Tablodaki dördüncü sütundaki ‘KOLON’ her bir katmanın öznitelik bilgilerinin yer alacağı alanları tanımlamak için oluşturulmuştur. Her katmanda OBJECTID alanının olduğuna dikkat edilirse, CBS proje katmanlarının bir anahtar kolona ihtiyaç duyduğu gözlemlenecektir.

Tablodaki beşinci sütun ‘VERİ TÜRÜ’ katman alanlarına girilecek verilerin türlerini tanımlamaktadır. CBS projelerinde katman alanlarına girilecek veriler düzenli veri kümeleri olacağından özdeş veri türünde olmalıdır.

Tablodaki altıncı sütun ‘KOLON ÖZELLİĞİ’ projede kullanılan CBS yazılımlarının yetenekleri ile ilgilidir. Netcad GIS alan, yazı, koordinat, uzunluk vb. verileri, objeler oluşturduğunda otomatik olarak hesaplayarak veri tabanına yazar. Bu tanımlama ile veri üretimi otomatize edilmektedir.

Tablodaki yedinci sütun ‘İLİŞKİ ve LOOK-UP’ ilişkiye esas alanın hangisi olacağını ve hangi katman ile ilişkinin kurulacağını göstermektedir.

İkinci tablo olan ‘VERİ TABLOSU’ nda katmanların alanlarına veri girişi sırasında otomatik seçim ile gelmesi istenilen look-up verilerini göstermektedir.

 

 

 

  • No labels