Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aynı Ağ Üzerinde Birden Fazla Netcad Network Kilidinin Çalıştırılması

Icon

Aynı ağ üzerinde birden fazla Netcad kilidi kullanılabilir. Bu durumda kullanıcıların lisanslarını doğru kilitlerden alabilmeleri için önemli bazı ayarların yapılması gerekmektedir.

Öncelikle kilitlerin takılı olduğu sunucularda 'Network Lisans Dağıtıcısı' kurmalı ve aktif hale olmalıdır. Yukarıda bahsedilen işlem adımları takip edilerek kurulum işlemi tamamlanabilir.

Kullanıcıların hangi sunuculardan lisans alacaklarını belirlemek için, NETHASP.ini dosyası 'NH_SERVER_ADDR' satırına lisans kilidinin takılı bulunduğu IP bilgisi yazılarak dosya kaydedilir.

Network kilitlerine belirlenen kullanıcıların erişebilmesi için kullanıcıların erişimlerinin kısıtlanması gerekmektedir. Ağ üzerinden programı kullanacak bilgisayarların IP' lerini düzenlemek için C:\Program Files/Aladdin/HASPLM klasörü içinde bulunan nhrsv.ini dosyası ;NHS_IP_LIMIT= satırının başında bulunan ; işaretini kaldırarak eşittir işaretinin sağına hangi bilgisayarların ağına bağlanmasını istiyorsanız o IP adres yazılır.

IP adresleri araya virgül konularak ya da alt alta yazılarak belirlenir. Bu IP’ leri kullanan bilgisayarlar haricinde başka bilgisayarlar bu kilitten faydalanamaz. Eğer bir ip grubuna hak verilmek isteniyorsa 10.1.1.* gibi yazılabilir.

 

 

 

  • No labels