Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kullanıcı Sayısı 250+ Olması Durumunda Network Lisans Dağıtıcısı Kurulumu

Icon

Network Lisans Dağıtıcısı yönergeler takip edilerek kurulum tamamlanır (?). Kurulum sonrasında C:\Program Files\Aladdin\HASP LM klasörü içerisinde bulunan nhsrv.ini uzantılı dosya açılarak içerisinde ilgili değişiklikler gerçekleştirilir.

NHSRV.ini uzantılı dosya kopyalanarak C:\Windows\System32 klasörü içerisine yapıştırılır.

Bu işlem sonrasında kilit hizmetinin durdurulup yeniden başlatılması gerekebilir.

Bilgisayar/Yönet işlemi ile açılan Bilgisayar Yönetimi penceresinde Hizmetler ve Uygulamalar/Hizmetler altındaki 'HASP License Manager' ve 'HASP Loader' hizmetleri durdurulur ve yeniden başlatılır.

  • No labels