Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETMAP Sürüm Notları

 7.0.1 / 30.09.2018

Netcad 7.7.0.1153 ile uyumludur.

 • İmar Uygulama sınırı işleminin tüm kullanıcılarda gelmesi sağlanmıştır.
 • Tapu sözel veri aktarımında sözel nitelik bilgilerinin aktarılması işleminde geliştirme yapılmıştır.
 • Kadastro Parseli Nereye Gitti sorgu raporunda işletme no ve ada parsel bilgisinin ayrı gelmesi ve bu raporda işletme adı soyadının da gelmesi sağlanmıştır.
 • Dağıtım\Kullanıcı tanımlı raporlarda düzenleme yapılmıştır. Bu raporların Excel şablonları için sayısal değerden sonra 2 haneye göre yazılması sağlanmıştır.
 • Katman Yöneticisi bölümünde bulunan kapalı tabakalarında Parsel Editörüne'de katman yöneticisindeki gibi gelmesi sağlanmıştır.
 • Dağıtım\Kadastro x İmar Çakıştır işlemi için editörde olup grafik ekranda olmayan parseller için görsel oluşturmaması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 • Dağıtım Excel raporlarında iyileştirmeler sağlanmıştır.
 • Mahalle\İlişkilendir işleminde alan adının grafik ekrandaki alandan otomatik alması sağlanmıştır.
 • Dağıtım\Kadastro Parselini Dağıt işleminde tahsisi "0" olan malikler olması durumundaki dağıtım işleminde ve artık alanlar için iyileştirmeler sağlanmıştır.
 • Grafik Dağıtım ve Otomatik Dağıtım işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Yeni Proje Şablonu bölümünde Netmap'e ait şablonlarında açılması sağlanmıştır.
 • Dağıtım\Kayıt Ayır işleminde ve Yeniden Numaralandır işleminde iyileştirmeler sağlanmıştır.
 • Dağıtım editöründeki sıralama kriterlerinde iyileştirmeler sağlanmıştır.
 • Tapu Sözel Verileri işleminde pafta adı 20 karakterden fazla olduğu zaman aktarım yapılması sağlanmıştır.
 • Başka bir proje sayfasına Kopyala Kaydır ile alınan veriler için Ayır işleminde iyileştirmeler yapılmıştır
 • IK'lı şablonlarda Parsel İlişkilendir işlemindeki İptal durumları için iyileştirmeler yapılmıştır
 • Parsel Köşe Noktası işlemindeki İptal durumları için iyileştirmeler yapılmıştır
 • Yer Kontrol Noktası işlemindeki İptal durumları için iyileştirmeler yapılmıştır
 • Dağıtım editöründe kadastro sayfasında dop hesabı penceresi açılıp çıkan pencerede İptal durumları için iyileştirmeler yapılmıştır
 • Ada Etrafında Adlandır işleminde Tabakalandırma ve Numaraları Koru işlemler için iyileştirmeler yapılmıştır.
 • İmar Dağıtım penceresinde kolon seçimi penceresinde iyileştirmeler yapılmıştır
 • Dağıtım Editöründe silinen varisler ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Malik Nereye Gitti (Grafik) sorgu işleminde iyileştirme yapılmıştır.
 • Dağıtım\Toplu Veri Sil işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Parsel Editörü\Yaz bölümünden alınan alan çıktıları ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Yoldan İhdas işleminde, İlişkilendir yöntemine göre oluşturulan ihdas parseli ada içinde kalan en son parsel numarasını hatırlaması konusunda ve Highlight konusunda iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Tapu Karşılaştır işleminin excel çıktılarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Kadastro parselinin birden fazla maliki olduğu durumda ''Kadastro malik yazdır'' işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Dağıtım\Kadastro Parseline Dağıt işlemi sağ tuş fonksiyonlarından Kalan Tahsisleri seç işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Fen Klasörü raporunda Ada süzgeci işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Belge ve Raporlar/Seçenekler/Alan Çıktı Değerlerini Oluştur fonksiyonunda Pafta Bilgisinin de çıkması sağlanmıştır.
 • OKA değerinin raporlara yansıması ile ilgili iyileştirmeleri yapılmıştır.
 •  Tespit cetveli işleminde girilen sıra no'lar ''tapusu olanları araştır'' işleminde ve tespitlerin silinmesi işlemlerinde iyileştirmeleri yapılmıştır.
 • Grafikten alan düzeltme işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.

 7.0.0 GP5 / 19.07.2017

Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumludur.

 • Netmap otomatik dağıtım işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
 • IK'lı işlemlerin sonucunun otomatik olarak veritabanına yansıması sağlanmıştır.
 • İmar parseli dağıtımı iptal işlemine klavyeden kısayol tanımı eklenmiştir.
 • Adı uzun olan Parsellerin rapor görünümünde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Dengeleme işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Kadastro Kaydı penceresinde iyileştirmeler yapılmıştır.

 

 7.0.0.1809 GP4 / 20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumludur.

 • Dos dağıtım eski verilerinin yeni formata çevrilerek okunabilmesi sağlanmıştır.
 • Dengeleme işleminde çeşitli iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmıştır.
 • Tüm Dağıtımı İptal Et işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Dağıtım Sıralı/ Özet Cetveli raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 7.0.0.1702 GP3 / 18.03.2016

Netcad7 GP7 ve Netcad 7.6 GP1 ile uyumludur.

 • Alan düzeltmesi yapılan parsellere dağıtım işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Kadastro Parseli Dağıtımında iyileştirmeler yapıldı.
 • DOP hesabında iyileştirmeler yapıldı.
 7.0.0.1698 GP2 / 03.03.2016

Netcad7 GP7 ve Netcad 7.6 GP1 ile uyumludur.

 • Kayıt Ayır işleminin süzgeç verilerek yapılması sağlanmıştır.
 • Belge ve Rapor işleminden sonra veritabanı ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi sağlandı.
 7.0.0.1676 GP1/09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumludur.

 • Otomatik dağıtım işleminde isteğe bağlı olarak OKA parsellerinin dağıtımının da otomatik olarak yapılması sağlanmıştır.
 • Editörlerde kullanıcı için yardım metinleri eklenmiştir.
 • Editöre yüklenecek alan veya noktaların isimlerine göre filtreli bir şekilde seçilebilmesi sağlanmıştır.
 • Malik bilgileri ekrana etiket olarak yazdırıldığına tek bir grup olarak seçilmesi sağlandı.
 • Eski DOP oranının duyarlılık değeri artırılmıştır.
 • Dağıtım İptal işleminde isteğe bağlı olarak OKA tahsislerinin de iptal edilebilmesi sağlandı.
 • 'Kadastro Parselini Dağıt' veya 'Otomatik Dağıtım' işlemi için Dağıtımı dengele seçeneği ile hisse toplamlarının dengelenmesi sağlandı.
 7.0.0.1648/13.08.2015

NETCAD 7.0.0.584 GP3 ile uyumlu ilk versiyon yayınlanmıştır.

 6.0.2.1585(GP10)/13.08.2015

NETCAD 7.0.0.584 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • İmar uygulaması DOP hesabında iyileştirmeler yapıldı.
 6.0.2.1585(GP9)Patch2/30.06.2015

NETCAD 7.0.0.522 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • İmar uygulaması DOP hesabında iyileştirmeler yapıldı.
 6.0.2.1585(GP9)Patch1/19.06.2015

NETCAD 7.0.0.522 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Lisans kontrolünde iyileştirmeler yapılmıştır.
 6.0.2.1585(GP9)/04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Kadastro parselleri için oka al seçeneği toplu işlemlerle girilebilir hale getirildi.
 6.0.2.1573(GP8)/09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Dağıtım dosyalarının tarih ve açıklamaları ile versiyonlanabilmesi ve seçilebilmesi sağlandı.
 • İmar dağıtım editöründe OKA bilgilerinin toplu olarak girilebilme yeteneği eklendi.

 

 6.0.2.1490 (GP7)/04.09.2014

Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Dağıtım Editöründe malik kayıtlarının renklendirilebilmesi sağlanmıştır.
 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.2.1490 (GP6)/12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Tapu sözel verileri excel formatından projelere aktarılabilmektedir.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.

 

 6.0.2.1410 (GP5)/09.05.2014

Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.2.1338 (GP4)/11.02.2014

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.2 (GP3)/15.11.2013
 • NETMAP alan ayarı işlemi eğer NETTOP var ise Değer Sayısını da raporluyor.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.2.1288/13.09.2013
 • Dengeleme işlemlerinde irtifak alanları seçeneği eklendi.
 • Tapu sözel bilgileri oku işlemi iyileştirildi.
 • Netmap ribbonları kullanıcı kullanımına uygun şekilde düzenlendi.
 6.0.0.1168/29.01.2013
 • Netcad 6.0.0.1429 (GP2) GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 5.4.2.943/02.06.2012
 • Netcad 5.2 (1035 R9.2) GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • Veri okuma işleminde Tapu.mdb dosyası okuma eklendi.
 • Parsel Editörü'nde Dengele ve Tevhid Dengele işlemlerinde, koordine özetli çıktılardaki nokta koordinatları virgülden sonraki basamak sayısı; koordinat duyarlılığına göre ayarlı oldu.
 • Belge ve Raporlara Lihkab için hazırlanan şablonlar eklendi.
 • ada,Parsel ,yapı gibi çizimlerde alan ismi verildikten sonra işlem devam ediyor.
 5.4.1.894/10.08.2011
 • Netcad 5.2 GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • OTF kapsamında güncellemeler yapılmıştır.
 5.4.1.842/25.01.2011
 • Netcad 5.2 GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • Parsel editörü hızlandı.
 5.4.0.543/06.01.2009
 • Tapudan alinan xml verilerini projeye aktarma islemini yapar.
 • Tecviz disi alanlar dengeleme yapilabilir.
 • Cins Degisikligi islemine girildiginde Degisiklik Tipi opsiyonlarinin siralamasi degistirildi.
 • Poligon ve Nirengilerde koordinat duyarliligi kullanici tanimli olarak belirlendi.
 • Netveride bulunan açi hassasiyeti kullanici tanimli olarak belirlendi.
 5.4.0.409/ 26.06.2009
 • Netcad 5.1 GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • Hesap menüsü altina Kestirme Hesaplari eklendi.
 • Kullanici tanimli sablon bazli yerel ve ülke sisteminde paftalama özelligi getirildi.
 • Projelerde Çift Objeleri Tara ile sürekli düzenleme yapilip birkaç versiyon halinde kaydedilen dosyalarin taranarak tek bir dosya olusturulmasi saglanabilir. Bu sekilde dosya karisikligi önlenerek üzerinde tüm degisikliklerin yapilmis oldugu son haliyle projeler saklanabilmektedir.
 • Orman 2B Fonksiyonlariyla, Orman alanlari dahilinde orman vasfini kaybeden alanlarin zemin cinsleri, köse koordinatlari ve yüzölçümleri ile belirlenir ve standartlara uygun olarak raporlanabilir.
 • 2B ayirma isleminde niteligi orman olan parsellere ifraz isleminin yapilabilir.
 • Ayir islemindeki serbest fonksiyonuna F3:Seç özelligi getirildi Böylelikle çokludogru objesi olarak çizilen iç alanlar çikarilabiliyor.
 • Netcad 5.1 GIS yetenekleri ile tematik haritalar hazirlanabilir ve lejant olusturabilir.