Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETPRO Sürüm Notları

 8.0.0 / 30.09.2018

 Netcad 7.7 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • LandXML Oku işlemi getirilmiştir. XML şematik yapısı içerisinde kayıtlı bulunan tüm proje bilgilerinin okunarak, otomatik olarak Netpro dosyalarının oluşturulması sağlanmıştır.
 • LandXML Yaz işlemi getirilmiştir. Projede kullanılan dosya türlerine ait bilgilerin, XML şematik yapısı içerisine yazılması sağlanmıştır.
 • Ölçüm Cihazına Aktar işlemi getirilmiştir. Projeye ait tüm bilgilerin, farklı ölçüm cihazlarının okuyacağı formatlardaki dosyalara yazılması sağlanmıştır.
 • Tip kesit editörüne yeni duvar tipleri eklenmiştir. İstinat & iksa türü betonarme duvar ve toprakarme duvar tiplerinin projelerde kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Güzergah editörü ve düşey tanım editöründeki some noktaları için dinamik yapı özelliği getirilmiştir. Some noktasını kaydır işlemi sırasında, fare hareketleri ile eş zamanlı olarak yatay ve düşey bilgilerin ekran üzerinde gösterilmesi, tüm güzergahın otomatik olarak değişmesi ve işlem sonucunda otomatik olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
 • Enkesit Çizimi işlemine Enkesit Bilgileri sekmesi özelliği eklenmiştir. Bu işlem ile seçilen şablon çizim dosyası üzerinden, tüm enkesitlerin çizdirilmesi ve şablonda tanımlanan bilgilerin otomatik olarak eklenmesi sağlanmıştır.
 • Otokorkuluk Tanımları işlemi getirilmiştir. Korkuluk aralıklarının dolgu yüksekliği, giriş-çıkış uzunluğu, en kısa korkuluk uzunluğu, en kısa mesafe ve yatay/düşey mesafe kontrolüne göre otomatik olarak belirlenmesi sağlanmıştır.
 • Korkulukların enkesitler üzerine otomatik olarak çizdirilebilmesi sağlanmıştır.
 • Korkuluk tablo ve rapolarının alınması sağlanmıştır.
 • Tip kesit editörüne geçerlilik kuralı özelliği getirilmiştir. Bu işlem ile herhangi bir katmandaki noktanın, belirli bir değişkene göre otomatik olarak eklenmesi veya eklenmemesi sağlanmıştır.
 • Yeni sanat yapısı boyutları eklenmiştir.
 • Yeni sanat yapısı metrajı özelliği eklenmiştir.
 • Kot taşıma editörü özelliği eklenmiştir. Bu editör ile serbest dever editöründeki değerler kullanılarak kot taşımaları gerçekleştirilebilmektedir.
 • iksa üzeri şev tanımı otomatik olarak hesaplanabilir veya kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir.
 • Şevli kotlu plan çıktılarında yarma ve dolgu çizgilerinin otomatik olarak renklendirilmesi sağlanmıştır.
 • Netpro 8 içerisine Koridor Analizi modülü eklenmiştir.
 • Modelden enkesit al işlemine, plankote noktaların alınacağını üçgen model tabaka süzgeci özelliği getirilmiştir.
 • Netcad'e Aktar işlemi sırasında süzgeç kuralları özelliği getirilmiştir. Birden fazla kesit aynı anda çizim ekranına aktarılabilmektedir.
 • Proje yönetimi menüsü özelliği getirilmiştir. Ağaç yapısında dosyalara anlık olarak ulaşabilme ve takip edebilmesi sağlanmıştır. Buradan ilgili editörlerin açılması ve dosyaların düzenlenmesi işlemleri eklenmiştir.
 • Senkronize görünüm ve projeyi yeni işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Aashto Parametreleri penceresine Kurplardaki Çakışmaları Engelle  butonu eklenmiştir. Çakışan kurpların güzergaha uygun olacak şekilde küçültülmesi sağlanmıştır.
 • Modelden Enkesit Al, Rakortman tanımları, serbest dever tanımları ve düşey sapma tanımları editörü açık olduğunda, çizim ekranına müdahale edilebilmesi sağlanmıştır.
 • Rakortman tanımları, serbest dever tanımları ve düşey sapma tanımları editörlerine Excel'e Yaz özelliği getirilmiştir.
 • Kesit editöründe çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Enkesitleri tek tek yazdır işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.

 

 

 7.5.0 GP3 / 19.07.2017

Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Düşey editörü tam otomatik kazı-dolgu işleminde kullanılan bellek miktarında performans artışı sağlanmıştır.
 • Senkronize işleminde başlat ve tümünü yenile işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Düşey tanım editöründe kurp boyu hesapla işleminde iyileştirmeler yapıldı.
 • Rakortman işlemlerinde sınır değerleri arttırılmıştır ve rakortman işlemleri iyileştirilmiştir.
 • Kesit editörü işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Görsel enkesit editöründe iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Senkronize işleminde başlat ve tümünü yenile işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Brükner işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Tip kesit editörü işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Yatay ve düşey güzergah editöründe iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Yol modelini çıkart işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 7.5.0.733 GP2 /20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Duvar metrajı hesaplarında iyileştirme yapılmıştır
 • Modelden Enkesit Al işleminde iyileştirme yapılmıştır
 • Plan Profil Dinamik Paftala işleminde çeşitli iyileştirme yapılmıştır
 • Brükner Dengelemesi | Hafriyat ve Paralı Taşıma Metraj Cetvelinde M>10 000 metre olması durumundaki Moment hesaplarında iyileştirme yapılmıştır.
 • Modelden Enkesit Al işleminde kurplarla ilgili iyileştirme yapılmıştır.
 • Tip Kesit Editöründe çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Standart Drenaj ve Hendek Kaplama" işleminde aralıklar otomatik oluşturulması sağlanmıştır.
 7.5.0.550 GP1 / 09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Görsel enkesit izleyicisinde istenilen aralıkların, tek bir NCZ dosyasına aktarılarak editlenebilmesi ve tekrar KSE dosyasına tek bir işlem ile kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
 • Kesit editörüne km bazlı gruplama yeteneği eklenerek ; buton isimleri güncellenmiştir.
 • Senkronize görünüm işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Açılan editör pencereleri ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır.
 7.5.0 / 04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Alan Hesap Sihirbazında geliştirmeler yapılmıştır.
 • Otomatik Düşey Güzergah Tanımla/3 Boyutlu Enkesit bazında hacim hesapla işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Tip Kesit editörü serbest nokta tanımlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Modelden Enkesit Al işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Çizimden Enkesit Oku işleminde geliştirmeler yapılmıştır.
 7.0.5.324(GP5) / 09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • İksa 'duvar kalınlığı' ve 'temel derinliği' değerinin kullanıcı tanımlı olarak girilebilmesi; 'duvar yüksekliklerinin' otomatik olarak bulunması, yükseklik değerlerinin düşey sapma editöründen de alınabilmesi ve iksa duvarı üzerinde palyeli şev tanımlarının yapılabilmesi sağlanmıştır.
 7.0.5.191 (GP4) / 12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280(GP16) ve Netcad 6.0.0.3405(GP17) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 7.0.5.98 (GP3) / 09.05.2014
 • Netcad 6.0.0.2924 (GP15) versiyonu ile uyumludur
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 7.0.5 (GP2) / 11.02.2014
 • Netcad 6.0.0.2612 (GP14) versiyonu ile uyumludur.
 • DSİ standartlarında Baraj, Gövde ve Kanal kesitleri, kurulumla gönderilen standart kütüphane içerisine dahil edilmiştir.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 7.0.5 (GP1) / 13.09.2013
 • Netcad 6.0.0.2117 (GP9) versiyonu ile uyumludur.
 7.0.5 / 13.05.2013
 • Netcad 6.0.0.1900 (GP2) versiyonu ile uyumludur.
 • Tip Kesit Editörü'nde Tek Nokta Serbest Nokta tanımındaki önizleme görünümünün "Kesişim Serbest Nokta" için de sağlandı.
 • Serbest nokta-kesişim tanımı sırasında noktaların rahat görünmesi için segmentlerde oluşan hayali kesikli çizgilerin başlangıç-bitiş noktalarına bir daire indicator eklendi.
 • Enkesitleri Düzenle işlemi ile editlenen bir kesitten gelen kod'lar Netcad'e aktar ile alındığında çizicideki kod listelerine gelmesi sağlandı.
 7.0.3 / 11.12.2012
 • Netcad 6.0.0.1300 versiyonu ile uyumludur.
 • Tip Kesit Editörü \ Platform Tanımları Editörü bölümünde tanımların çoklu seçimi desteklenmektedir.
 • Tip kesit editöründeki PLA Tanımlarını Oku işleminde pla içerisindeki eksenden sapma değeri dikkate alınması sağlandı.
 • Enkesit çiziminde uzunbaşlıkları ya da iki kelimeli başlıkları alt alta yazmak için // komutuyla iki satır yapılabilmesi sağlandı.
 • Enkesit çizicisinde Diğer bölümündeki ayarlara "Yazdırılacak KOD Açıklamaları" seçeneğinin eklendi.
 • Standart Drenaj+Hendek Kaplama metraj raporların şev eğimleri tarih gibi görülebiliyor. Bunu engellemek için başlarına tek tırnak işareti ( '3/1 gibi ) eklendi.
 • Standart Drenaj+Hendek Kaplama işleminde otomatik hazırlanan km aralıklarının tam kilometreye yuvarlanması sağlandı.
 • Kafa-Topuk Hendek işleminde bulunan km aralıkları editörde tutulmalı. Tamam denildiğinde Metraj alınmamalı. Metraj işlemi "Metrajlar" menüsü içerisine alınıp oradan raporun alınması sağlandı.
 • Standart Drenaj + Hendek Kaplama => Otomatik Hazırla işleminde çıkan pencerede aşağıda açıklayıcı bilgilerin eklenmesi
 • Enkesit çizicisinde preview bölümünün üst bölümünde görsel izleyicideki olan ayarları eklendi.(rehber çizigileri, kotları, kodları göster.... seçenekleri)
 • Enkesit Çizim Parametrelerinin kaydedilmesi için girilen işlemde, kayıt satırı yerine bir Combobox kullanılarak önceki kayıtların gösterilmesi sağlandı.
 • Platform Tanımları Editörü açıkken Netcad grafik ekranı üzerinde herhangi bir işlem yapılabilmesi sağlandı.
 • Profil çiziminde uzun satır başlarının textlerinin bir alt satıra indirilebilmesi sağlandı.
 • Kesit Editörü / İleri Kesit İşlemleri/ Kırp işleminde önceki/sonraki noktaları silme özelliğinin getirilmesi sağlandı.
 • Enkesit çizimine istenilen kod ların koordinat bilgilerinin yazılmasının opsiyon olarak eklendi.
 • Görsel Enkesit Düzenleyicisi ve Enkesit Çizimi ekranlarında Kesitleri Düzenleme işlemi eklendi.
 • Help içerikleri düzenlendi.
 7.0.1 / 20.03.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9.2 ve 3D+ 1.0.0.43 ile uyumludur.
 7.0.0.1060 / 30.03.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9.2 ve 3D+ 1.0.0.43 ile uyumludur.
 7.0.0.1044 / 13.02.2012
 • Netcad 5.2.0.1035 R9 ve 3D+ 1.0.0.43 ile uyumludur.
 7.0.0.1014 / 26.09.2011
 • Netcad 5.2.0.1035 R9 ve 3D+ 1.0.0.43 ile uyumludur.
 • Enkesit çizicisi /Dosyalar=>Diğer bölümüne ilgili kesite ait KOD'ların da ekrana yazdırılabilmesi için en altta "Yazdirilacaklar KOD"lar basligi geldi.
 • Tip Kesit Editörü /Ekrandan Nesne Al işlemi ile alınan tüm objeler sağ tanım olarak geliyordu, eksene göre objelerin sağ/sol tanımda gelebilmesinin sağlanması saglandi.
 7.0.0.1012 / 05.09.2011
 • Netcad 5.2.0.1035 GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • Netpro 7 için lisans tarihi Mayıs 2010'dur.
 • Mayıs 2010 öncesi kilitlerde Netpro 6 => Netpro 7 güncelleme hakkı olmadığından kurulumda, Netcad=>Yardım=>Program Hakkında=>Modüller bölümünde versiyon bilgisi olarak "6.1.0.1012" olarak görünmektedir. Mayıs 2010 sonrası kilitlerde tüm özellikler aktif ve versiyon bilgisi olarak "7.0.0.1012" görünmektedir.
 • Profil çizimi üzerindeki tüm kontrollerin kullanıcı tanımlı olarak yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Tünel, köprü, viyadük ve ‘dolguda kullanılmayacak yarma’ gibi özel aralıkların profil çizimlerine dahil edilebilmesi sağlanmıştır.
 • Profil alt ve üst satırlarında yer alacak verilerin, profilde çizdirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu sayede, profil satırlarında herhangi bir enkesit dosyasının herhangi bir koduna ait ara mesafe ya da kot değerinin yazılabilmesi sağlanmıştır.
 • Enkesit işlemlerine eklenen “Kesit Çıkar” fonksiyonu ile profil satırlarında iki enkesit arasındaki yükseklik farkının yazdırılabilmesi artık çok daha pratik hale gelmiştir.
 • Profil satırlarında yazdırılacak bilgilerin sıklığı artık tamamen kullanıcı kontrolündedir. ‘Netpro 7’ ile kullanıcı, istediği aralıkta veri yazdırılmasını sağlayabilir. İstenirse, veri yazdırılacak aralıklar bir kilometre listesi olarak da verilebilir.
 • Profil çiziminde oluşan tabaka isimlendirmelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Bu sayede projelendirme sürecinde tabakalar çok daha etkin olarak yönetilebilmektedir.
 • Profil çiziminde kullanıcının belirlediği aralıkta dikey çizgiler çizilebilmesi sağlanmıştır.
 • Kullanıcı tanımlı ‘kıyas kotu’ ile istenilen kıyas kotuna göre profil çizimi yapılabilmektedir.
 • Enkesit Oluşturma, Düzenleme ve Enkesit Çizim işlemleri geliştirilmiş, projelerinize değer katacak birçok yenilik gelmiştir.
 • Modelden enkesit alınırken, kullanılan kilometre listesindeki verevlik açısının, platform oluşturma ve plan çizim aşamalarında dikkate alınması sağlanmıştır.
 • Enkesit Editörü’nde verevlikler görüntülenebilir ve değiştirilebilir yapıdadır.
 • Enkesit editörüne, iki enkesitin birbirinden çıkarılmasını sağlayan Kesit Çıkar işlemi eklenmiştir. Bu işlem ile platform ve arazi arasında her enkesit noktasındaki kot farkını hesaplamak mümkün hale gelmiştir.
 • Netpro 7’de enkesit çizimlerinin kesit - kesit yapılabilmesi sağlanmıştır. Her enkesitin bir sayfaya basılması gibi kullanıcı etkileşimi isteyen işlemler artık tek bir komut ile yapılabilmektedir. Tek bir yazıcı ayarı ile binlerce enkesitin tek bir komutla ayrı ayrı yazdırılabilmesi mümkün hale gelmiştir.
 • Modelden Enkesit Alma parametrelerin yüklenip saklanabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede yapılan enkesit ayarlarının paylaşılabilmesi ya da başka projelerde kolaylıkla kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Enkesit tablolarında ‘Sanat Yapısı’ bilgilerinin kullanılabilmesi de ‘Netpro 7’ ile gelen yenilikler arasındadır. Sanat yapılarına ait cins, boyut, açı, genişlik, akış kotu, uzunluk, eğim gibi tüm bilgilerin enkesit tablolarında yer alabilmesi mümkündür.
 • Netpro 7 ile ‘Modelden Enkesit Alma’işlemlerinde üçgen modele bağımlılık ortadan kalkmıştır. Enkesitler yükseklik değeri üretebilen referansları (örneğin NCD) kullanarak oluşturulabilirler. Bu sayede SRTM gibi veriler enkesit alımında kullanılabilmektedir.
 • Enkesitlerden Plankote işleminde, arazi modelinin dikkate alınıp alınmaması, seçilen kesitten bu değerlerin çıkarılıp çizim yapılabilmesi gibi alternatifler sağlanmıştır.
 • Çizimden Enkesit Oku *işlemi eklenmiştir.
 • Yatay güzergah "some noktaları" yerleştirilirken dinamik olarak profilin ve enkesitlerin gösterilebilmesi sağlanmıştır. Bu özellik sayesinde projelerinizde daha yatay güzergah oluştururken, düşey güzergah ve enkesitler hakkında detaylı bilgilere sahip olabilecek ve çakışmaları kontrol altında tutabileceksiniz. Bu özelliği kullanabilmek için üçgen model veya yükseklik değeri üretebilen herhangi bir referans yeterli olacaktır.
 • Senkronize Görünüm işleminde; plan, profil, enkesit ve 3 boyut (Netcad 3D lisansı gerektirir) ekranları birlikte görüntülenir ve senkronize edilirler.
 • Herhangi bir editördeki aktif kilometre değiştirildiğinde plan, profil ve 3D ekranları da aktif kilometreye göre dinamik olarak yenilenirler.
 • Yatay veya düşey güzergahta bir değişiklik olduğunda enkesitler otomatik olarak yenilenir ve şevli kotlu plan, profil, enkesit ve 3D ekranlarındaki çizimler değişikliğe göre yeniden düzenlenirler.
 • Eksendeki kot farkının optimize edilmesine ek olarak her enkesitte kübaj hesaplanarak üç boyutlu hesaba dayalı otomatik kırmızı kot fonksiyonu gerçeklenmiştir.
 • Platform Tanılarım Gelişirilmiş ve Yenilenmişir.
 • Tip kesit tanıları içinde yer alan herhangi bir katmanı herhangi bir noktası (Serbest Nokta) artı referans olarak kullanıabilmekte, üst katmanları herhangi bir noktasına göre tanılanan yatay ve düşey sapma ile yeni noktalar anıda oluşurulabilmektedir.
 • Üst katmanların ya da oluşmakta olan katmanın noktalarından oluşturulan 2 segmentin kesişimi ile önceden yapılamayan karışık tanımlamalar artık mümkün ve çok kolay.
 • Kesite uzat bitiş kuralında da yapılan bir değişiklik ile ana kesite uzatılmaz ise birden fazla koda dik çıkma olanağı sağlandı. Bu sayede uzama kodunun yarma ve dolguya göre birden fazla olacak şekilde tanımlanabilmesi sağlandı.
 • Tip kesit editörü içinde de ‘Netpro 7’ programlama yetenekleri kullanılabilmektedir. Standart platform tanıları ile oluşurulamayan enkesitler ‘Netpro 7’ COM nesneleri ile rahatlıla oluşurulabilmektedir.
 • Kullanıcıların birçok işlemi otomatikleştirebilecekleri bir araç olarak tasarlanan "Netcad Komut Satırı” üzerinde de birçok işlem kolaylıkla yapılabilmektedir.
 • Komutları içeren toplu iş dosyaları (batch) aracılığı ile proje içinde sürekli tekrarlanan işler artık tek bir komut ile otomatik gerçekleştirilerek projeler çok daha hızlı oluşturulmakta ve kullanıcı kaynaklı hatalar minimize olmaktadır.
 • ‘Netpro 7’de ‘Kübaj ve Brükner İşlemlerinde Yapılan İyileştirmeler’ ile kullanıcıların taşıma hesapları üzerinde daha fazla söz hakkı olması sağlandı. Kübaj ve brükner işlemlerinde gelişmiş görsel fonksiyonlar yer almaktadır.
 • Depo ve ariyet kapasitelerinin taşıma hesaplarında dikkate alınması sağlanmıştır. Bu sayede depo ve ariyetler gerçek anlamda taşıma hesaplarına dahil oldular. Kapasitelerinin ne kadarının kullanıldığı, aşılıp aşılmadıkları bilgileri de kullanıcıya sunulan bilgiler arasındadır.
 • Yarmaların nereye taşınacağı, dolguların nereden getirileceği tamamen kullanıcının kontrolündedir. Otomatik olarak mesafe ve kapasiteye dayalı yapılan hesaplamalar kullanıcı tarafından istenirse tamamen değiştirilebilmektedir. Kullanıcılar tamamen otomatize yapıda, bir yarma ya da dolguyu istediği kadar farklı kaynağa taşıyabilir ya da farklı kaynaklardan temin edebilirler.
 • Tüm taşımaların brükner çizimi üzerinde dinamik olarak gösterilebilmesi sağlanmıştır.
 • Taşıma verileri tek bir ekranda görüntülenebilmektedir.
 • Dolguda kullanılması istenmeyen yarma alanları tanımlanabilmektedir.İstenirse özel aralık editöründe uygulanan aralıklarda çıkan yarmalar depo hesaplarına girmekte ancak dolguda kullanılmasına izin verilmemektedir. Benzer şekilde başka bir dolgu aralığında kullanılacak yarma tanımları (seçme malzeme) yapılabilmektedir. Bu sayede araştırma raporunda belirtilen taşıma kısıtları brüknere ve paralı taşıma cetveline doğru olarak aktarılabilmektedir.
 • Kullanıcı, brükner ve kübaj editörü pencereleri açıkken Netcad ekranına erişebilmekte, bu sayede brükner ile çalışırken başka verilere de bakmak mümkün olmaktadır.
 • Brükner ekranında farenin konumu, Netcad ekranındaki profil üzerinde de dinamik olarak takip edilebilmektedir. Bu yapı ters taşıma kontrollerinde kullanıcılar için büyük kolaylık sağlamaktadır.
 • Artık özel aralıklar da brükner ekranında görüntülenebimektedir. Bu sayede dolguda kullanılmayacak yarma aralıkları, köprü, tünel ve viyadükler de her an kullanıcının görüş alanındadır. Özel aralıklar ile kesişen hatlar da brükner kontrollerinde raporlanabilmektedir
 • 3 boyutlu çizgi oluştururken sonucun "çoklu doğru" olabilmesi seçeneği eklendi. Bu sayede kullanıcı isterse her bir segmenti istediği uzunlukta ayrı bir çizgi olarak, isterse tek bir çoklu doğru olarak elde edebiliyor.
 • Some tablolarında some isimlerine ön ek tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
 • Yol Modelini Üçgenle ve Yol Modelini Çıkart işlemlerinde başlangıç ve bitiş kilometreleri seçilebilmektedir. Bu sayede uzun güzergaha sahip projelerde, sadece değişen kilometre aralıkları verilerek daha hızlı sonuç alınabilmektedir.
 • Kilometre listesine sahip ekranlarda kilometre yazılarak istenilen kesite anında gidilebilmektedir. Aktif kilometre, ekranda açık olan diğer editörlerde de dinamik olarak aktif hale gelmektedir. Bu sayede kullanıcı tüm editörleri eş zamanlı ve senkronize yönetebilmektedir.
 • Kod Kataloğu’na eklenen ‘Kopyalama’ özelliği ile seçilen kodun aynı özellikleri ile yeni bir kod yaratılması mümkün hale gelmiştir.
 7.0.0.0011 / 21.01.2011
 • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
 • Tip Kesit Editörü'nde "Enkesitleri Üret" işleminin komutunun eklendi.
 • Senkronize görüntüleme eklendi.
 • Yatay güzergah editöründe değişiklikler yapıldı.
 • "3 Boyutlu Çizgi Oluştur" işleminde, işlem sonrasında limit bulma işleminin gerçekleştirilmesi sağlandı.
 6.1.0 / 11.01.2011
 • Netcad 5.2 GIS ile uyumludur.
 • Kod Kataloğu'ndaki kodlar için kopyalama işleminin eklenmesi sağlandı.
 • Şev eğimlerinde 3/0.75 - 2/0.5 gibi tam sayı olmayan eğim değerlerinin tam sayı olarak görüntülenmesi isteniyor. Bunun için enkesit çizicisine bir seçenek eklendi.