Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETPRO/ATIKSU Sürüm Notları

 2.0.0.73 GP11 / 30.09.2018
 • Boru çiz işleminde Dinamik profilin pasif olması durumlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • Boru metrajı ve boru metraj özet raporlarındaki formüllerde çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Çıktılarının daha kolay alınması için sayfa yapısı güncellendi.
 • Evsel pissu debisi penceresinde dil iyileştirmeleri yapıldı.
 • Boru sil ve baca sil işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Hesap alanı işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 2.0.0 GP11 / 19.07.2017

Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Parametreler işlemi açılış süresinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
 • Boru metraj raporu işleminde düzenlemeler yapılmıştır.
 • 3D+ bölümünde düzenlemeler yapılmıştır.
 • Izgara editörü işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Boru sil işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.

 

 2.0.0.47(GP10)/ 20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Yoğunluk bölgeleri raporunda geliştirme yapılmıştır.
 • Şebeke elemanlarında baca editöründe iyileştirmeler yapılmıştır.
 2.0.0.36(GP8)/ 04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Temel Kazı Tipi ve Yol Kaplama Türü iş akışlarına şerit menüden erişim sağlanmıştır.
 • Çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.

 

 2.0.0.32(GP7)/ 09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Pompa Editörüne 'Rapor Alma' yeteneği eklenmiştir; Bu sayede 'pompa tipi', 'pompa gücü' ve 'terfi debisi' hesap sonuçlarının proje bazında raporlanabilmesi sağlandı.
 • Baca metrajlarının 'şebeke bacaları' ile birlikte 'parsel bacaları' için de alınabilmesi sağlandı.
 • Yoğunluk bölgesi bazında evsel ve endüstriyel pissu debi hesaplamalarının detay raporlarının alınabilmesi sağlandı.
 2.0.0.16 (GP6) / 04.09.2014

Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir
 2.0.0.16 (GP5) / 12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
 2.0.0.14 (GP4) / 09.05.2014
 • Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile uyumlu hale getirilmiştir. 
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 2.0.0.12 (GP3) / 11.02.2014
 • Netcad 6.0.0.2612 (GP14) ile uyumlu hale getirilmiştir. 
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 2.0.0 (GP2) / 09.12.2013
 • Netcad 6.0.0.2237 (GP13) ile uyumlu hale getirilmiştir. 
 • Metrajlar, proje elamanlarının tamamı için,Excel formatında tek bir metraj raporu olarak alınabilmektedir.

 • Yağmursuyu çözümleri için 'ızgara editörü'ne çoklu ızgara oluşturabilme yeteneği eklenmiştir.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 2.0.0 (GP1) / 15.11.2013
 • Netcad 6.0.0.2237 (GP12) ile uyumlu hale getirilmiştir. 
 2.0.0 / 13.09.2013

 

 1.0.2
 • Çoklu dil özelliği eklendi.
 • Netpro/Atıksu modülünde Yağmur suyu projelerinin de çözümünü gerçekleştirebilmesi sağlandı.
 • Tanımda belirtilen yerlerdeki hız biriminin "lt/sn" yerine "m/sn" olarak değiştirildi.
 • Hesap alanı kullanılan projelerde tanımdaki rapor ve çizimlerin sadece bu hesap alanı üzerinden alınabilmesinin sağlandı.
 • Yeni Proje işlemi ile seçilen Proje Tipi Penceresinde Gelen Seçenekler değiştirildi.
 • Izgara Elemanlarına Ait farklı Bilgileri İçeren Metrajın Alınması sağlandı.
 • Boru Hidrolik Değerlerini Hesapla işleminde 'Maksimum Şut' sekmesine ondalıklı değer girilebilmesi sağlandı.
 • Yağmursuyu Çözümlerinde, Havza Alanı Çizilmemiş olan Projelerin Hidrolik Hesabının Yapılmaması sağlandı.
 • Parsel Borusu Olmayan Bir Projede Parsel Mecra Metrajı İşlemine Girildiğinde Kullanıcıya Parsel Borusu Olmadığına Dair Bilgi Penceresi açılması sağlandı.
 • Yoğunluk bölgesi ile ile ilişkili olmayan borular penceresinde Borular sekmesinin adı Şebeke Boruları olarak değiştirildi.
 • Hidrolik Hesap formüllerine aşağıdaki hesap formülleri de eklenmeli ve bu formüllere göre de sistem çözümlemesi yapılması sağlandı.
 • Yağmursuyu Çözümleri İçin Izgara Malzemelerinin Eklendi.
 • Yağmursuyu Çözümleri için Şebeke Hesap Tablolarının eklendi..
 • Yağmursuyu çözümü için Debi Hesap Formülünün eklendi
 • Yağmursuyu Çözümleri için Min.ve Max.Hız Parametreleri eklendi.
 • Hidrolik Hesaplarda Yer Alan Sebest Akış Mesafelerinin Kullanıcı Tanımlı Olarak Girilebilmesi sağlandı.
 • Yağmursuyu çözümüne ait proje parametrelerinin eklenmesi sağlandı. Atıksu parametrelerinde olduğu gibi kullanıcı tanımlı değiştirilebilecek farklı değerler default olarak getirildi.
 • Yağmursuyu Boyutlandırma Hesabı Yaklaşımı için Rasat ve Hesap Yağmuru için (Reinhold'un) aşağıdaki ampirik formülleri eklendi.
 • Yağmursuyu Boyutlandırma Hesabı Yaklaşımında Aşağıdaki Değerlerin Kullanıcı Tanımlı Olarak Girilebilmesi sağlandı.
 • Gecikme kontrollerinin aşağıdaki bilgiler ışığında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna göre; boyutlandırmalarda, Tgeçiş veya Thesap süreleri kullanılması sağlandı.
 • Yağmursuyu çözümünde Boru Çiz işlemine girildiğinde, Parsel Boru seçeneğinin gelmesine gerek olmadığı için, bu seçenek iptal edildi.
 1.0.0.086 / 25.01.2012
 • Baca Koordinat Cetveli'nde rapora her zaman gelen Arazi No, Baca No, Baca X,Y,Z bilgilerinin de opsiyonlu olarak alınabilmesi sağlandı.
 • Baca Koordinat Cetveli'ndeki "Özellikler" yazısının "Raporlanacak Bilgiler" olarak değiştirildi.
 • Yoğunluk bölgesi işleminde "debi" ve "birim debi" değerlerinden sadece bir tanesi kullanıldığı için bunların başlarına radio button getirip hangisi seçili ise onun aktif, diğerine ait bilgilerin pasif olması sağlandı.
 • Boru Bilgileri Raporu oluşturuldu.
 • Hidrolik Hesap penceresinde bulunan Minimum Çap satırının "Boru Malzeme Cinsi" satırının altına alındı
 • Hidrolik Hesap penceresinde bulunan "Minimum Çap" işleminde listelenen boru çaplarının sadece ilgili boru tipine ait veritabanındaki boru çapları olarak listelendi.
 • Şebeke Editörü'nde Parsel Boruları ile ilgili bilgilerin de gelmesi sağlandı.
 • Netpro/Atıksu help içerikleri düzenlendi.
 • Baca sembollerini konumlandır işleminde bazı bacalar borularla çakışmaması sağlandı.
 • Profil çizimlerinde alt bantta bulunan eğim satırında eğim gösterimi 1\12 şeklinde değil 1/12 şeklinde yazılması sağlandı.
 • Metrikler=>Boru kategorisindeki metriklerin tanımda belirtilen sıra ile görüntülenmesinin sağlandı.
 • InstallShield pencerelerinde, Program Ekle/Kaldır'da çeşitli yerlerde geçen "Netpro.Atiksu" ifadesinin "Netpro/Atıksu" olarak düzenlendi.
 • Boru Çiz işleminde çıkan şebeke/parsel boru seçiminde yeni projelerde de bir önceki projedeki seçim otomatik seçili geliyor. yeni projelerde veya proje yeniden açıldığında "şebeke borusu çiz" seçili olarak gelmesi sağlandı.
 • Şebeke Editörü penceresinde bulunan "Şebekeleri Güncelle" butonunun daha görünür ve bir buton olduğu anlaşılabilir bir şekilde düzenlenmesi sağlandı.
 • Boru Editörü'nde UÇ DEBİ değeri girilmesine rağmen işlemlerde dikkate alınması sağlandı.
 • Boru Editörü'nde tanımda belirtilen bazı görsel düzenlemeler yapıldı.
 • Boru Editörü=>Boru Tipi listesinde bulunmayan(veri tabanında mevcut) "KORİGE Ø 150" nin bu listeye eklendi.
 • Parsel borularının ana şebeke borularına da bağlanabilmesinin sağlandı.
 • Parsel Boru Çapları'na yeni boru çaplarının eklenmesi sağlandı.
 • Boru Bilgileri raporunda parsellerin başlangıç baca numaralarına göre sıralandı.
 • Yoğunluk Bölgesi penceresinde ilk girişte hiçbir seçenek seçilmemiş geliyor. default olarak "debi" radio butonu seçilmiş olarak gelmesi sağlandı
 • Baca Koordinat Cetveli'nde parsel bacaları sıralaması ters geliyordu, düzeltildi,
 • Tanımda belirtilen raporlar "hidrolik hesap" yapılmadan alınamadığı için hidrolik hesaptan önce bu işlemlere girildiğinde kullanıcıya bir uyarı verilmesi sağlandı.
 1.0.0.075 / 15.07.2011
 • Netpro Atıksu versiyon 1.0.0.070 sonrası dll ve dosyaları içeren setup oluşturulması.
 1.0.0.073 / 13.07.2011
 • Aynı bölgeye ait birden fazla deşarj hattından oluşan projelere ait sonuç raporların, profil ve plan çizimlerinin birlikte gösterilebilmesi.
 • Birbirine yakın Baca atılabilmesi.
 • Proje üzerindeki tüm boru ve baca bilgilerini içerecek sadece CAD objelerinden oluşan genel durum planı gibi bir plan çizimi elde etmemiz gereklidir.
 • Metirkler=>Metrikleri Yönet işleminde bulunan "Mecra Uzunluğu" ve "Baca Kazı Hacmi" metrikleri için "En Büyük ve En Küçük Değerler Otomatik Hesaplansın" seçeneği aktif hale getirilip, ilgili değerler hesaplanmalıdır.
 • Bacaları Düzenle işleminde, sonradan eklenen bacalar için "son baca numarasından itibaren numaralamaya devam et" seçeneği getirilmesi iyi olur.
 • Boru Özellikleri'ndeki "Ana Boru" seçeneğinin adının "Deşarj Borusu", "Deşarj Hattı" vb. bir şekilde değiştirilmesi.
 • Metrikler'e aşağıda tanımda belirtilen metriklerin de eklenmesi.
 • Baca Koordinat Cetveli'nde Parsel Bacaları da raporlanabilmelidir.
 • Şebeke Planı'nda Parsel Bacası No ve Parsel Boru L değerinin tabaka isimlerinin düzenlenmesi.
 • Numaralandırılmamış parsel bacası olduğunda "şebeke editörü" ve "hidrolik hesap" işlemlerine girişte öncelikle numaraladnırma yapılması uyarısı ve ilgili pencerenin gelmesi.
 • Metriklere "Parsel Bacası Sayısı" ve "Parsel Boruları Uzunluğu" metriklerinin eklenmesi.
 • Metriklerin ağırlıklarının tanımda belirtilen şekliyle güncellenmesi gerekmektedir.
 1.0.0.047 / 20.01.2011
 • Performans artışı sağlanmıştır.
 • Görünüm ayarlarından "Sayısal Aralıklar"da bir aralık belirleyip menüden tamam ile çıkıldığında otomatik olarak tematik görünüme geçilmesi.
 • Metrik karşılaştır işleminde PRJ dosyaları karşılaştırılabiliyor ancak versiyon dosyaları karşılaştırılamıyor. *.vPRJ dosyalarının da karşılaştırılması iyi olur.
 • Plan çiziminde bulunan boru uzunluk değerinin de profil çizimlerindeki gibi tamsayı olarak görüntülenmesi isteniyor.
 1.0.0.040 / 29.11.2010
 • Hidrolik hesap sonuç raporunda "Bölge no" kısmındaki yoğunluk bölgesi id nosu yerine yoğunluk bölgesi isminin yazılması isteniyor.
 • Help dosyasında güncelleme yapılması gerekmektedir.
 • Tali şebekelerin ve ana şebekelerin ayrı ayrı profillerinin alınması.
 • Yoğunluk bölgesinde verilen debi miktarı(Qt) ya da birim debi miktarının otomatik olarak hesaplanması.
 • Baca düzenle işlemi ile bacaların isimlerinin R1, R2 şeklinde numaralandırılması sağlanabilir.
 • "Ana boruya kadar profil al" işlemi sırasında seçim işleminin kolaylaştırılması.
 • Yoğunluk bölgesi sil işlemi sırasında çıkan uyarı penceresindeki mesajın değiştirilmesi.
 • İcmal raporu benzeri projedeki önemli bilgilere ait özet rapor alınması sağlanmıştır.
 1.0.0.027 / 21.10.2010
 • Kullanılan boru tiplerine "Çelik boru" eklenebilir.
 • Baca numaralandırma işleminde Tali şebeke ve ana şebekenin ayrı ayrı numaralandırılabilmesi ve periyodik bir şekilde değişmesi sağlanabilir.
 • Program sadece ana şebekeye Terfi hattı ile bağlanan hatları tali şebeke olarak görüyor. Tüm ayrık hatların tali şebeke olarak görülmesi isteniyor.
 • Boru ve bacalar için kazı derinliklerinin kullanıcı tarafından da değiştirilebilmesi.
 1.0.0.021 / 05.10.2010
 • Baca ekle seçeneğinde baca listesinde manuel olarak da baca no girilebilmesi daha iyi olur.
 1.0.0.016 / 13.05.2010

 

 1.0.0 / 01.01.2010
 • Kullanicinin sebeke noktalarini (baca), hatlari ve havzalari olusturmasi saglanmalidir. (Sayisallastirma)
 • Sayısallaştırma işleri için gerekli bloklar ve semboller oluşturulmalıdır.
 • Elemanlarin sözel bilgisini girebilecekleri veri giris ekranlari bulunmalidir.
 • Şebeke elemanları silinirken, silinen eleman ile ilişkili elemanlar hakkında uyarılar verilmeli ve ilişkili elemanlarda kullanıcı bilgisi dahilinde silinebilmelidir.
 • Hatti olusturan elemanlar otomatik olarak numaralanabilmelidir.
 • Bacaların yakınında, konumunu kullanıcının belirlediği daireler içinde baca numaraları ve varsa arazi numaraları yazılmalıdır.
 • Baca zemin kotlarinin arazi modelinden okutulmasi saglanmalidir.
 • Olusturulan şebekenin otomatik olarak kontrol edilmesi saglanmalidir.
 • Proje kademesi uyumsuz olan hatlar kullaniciya raporlanmalidir.
 • Hatlar kademelerine göre renklendirilmelidirler.
 • Sebekenin debi hesabının yapilmasi saglanmalidir.
 • Hidrolik hesaplarda kullanilacak degerler kullanici tarafindan girilebilmelidir.
 • Hesap sonuçlari kullanilarak sebeke planlari olusturulmalidir.
 • Genel durum plani olusturulabilmelidir.
 • Hesap sonuçlari, Excel tablosu olarak raporlanabilmelidir.
 • Sebeke ve proje genelinde profil çikartilabilmelidir.
 • Kazi haritasi olusturulabilmelidir.
 • Hidrolik hesap sonuçlarına göre hat ve bacalar bazı değerlere göre renklendirilebilmelidir.
 • Sebeke ve projeninin 3 boyutlu gösterimi yapilabilmelidir.
 • Plan olusturulduktan sonra kullanici hidrolik hesap sonuçlarini degistirebilir, plan-profil çizimleri bu değişikliklere göre yenilenirler.
 • Projede kullanilan dosyalar, ayarlar ve sonuçlar proje ile iliskili olacak sekilde saklanabilmelidir.
 • Proje alani içinde uygulanan alternatif çözümler karsilastirilabilmelidir.
 • Projede kullanilacak baca ve hatlarin model olarak kaydetmesi saglanmalidir, kullanicilar bu modelleri kullanarak hizli bir sekilde atiksu sistemini olusturabilirler.
 • Debiye göre otomatik boru çapi (ve tipi) seçilebilmelidir. Tek tek yada toplu olabilmelidir
 • Proje dosyaları versiyonlanabilmelidir.
 • Şebeke debi hesabi için bir dügümün soyundan gelen bütün dügümlere (descendants) ulasilmasina ihtiyaç vardir.
 • Bir baca birden fazla boruya su akışı yapıyor ise bu baca atıksu şebeke yapısını bozar, bu tip bacalar kullanıcıya uyarılmalıdır.
 • Sebekede ulasilamayan baca ve hatlarin bulunmasina ihtiyaç duyulmaktadir.
 • Boruların başlangıç ve bitiş kotları otomatik olarak hesaplanmalıdır.
 • Modülün görüntüsü ve ilk izlenimi çok önemli. Netcad menülerinde düzgün gözükmesi gerek (ikonlar , bazı kritik - sık kullanılan fonksiyonlar ana menü yapılarak görüntü monotonlukdan kurtarılabilir.