Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Bitki Pasaportu Sistemi Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından parasal kaynağı sağlanan, “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması” işi NETCAD’in ilk AB Projesi olma özelliği taşımaktadır. Bitki Pasaportu sistemi, bitki bitkisel ürünlerin üretimini, ticaretini ve ithalatını yapanların kayıt altına alınmasına dayanan AB Ortak Pazarı için ön koşullardan birisidir.

Proje Hedefleri

Operatör olarak adlandırılan bitki üreticileri, ticaretini yapanlar ve ithalatçıların kayıt altına alınması, üretimin yerinde kontrol edilmesi, böylece ürünlerin zararlıları ve hastalıkları içermediğini garanti eden Bitki Pasaportu belgesinin verilmesidir. Sistemin kullanıcılarını, Türkiye’de 81 İl Müdürlüğü ile bunlara bağlı İlçe Müdürlüklerinin denetim kadrosu ile 5000’den fazla Operatör oluşturmaktadır.

Projenin geniş kapsamlı amacı enfekte bitki ve bitkisel ürün sevkiyatlarını geriye dönük olarak izleyebilmek ve zararlı organizmaların daha fazla dağılımını engellemek ve bunun için gereken tedbirleri almaktır.

Bitki Pasaportunda;

 

a) Bitki Pasaportu İbaresi

b) Ülke kodu (TR: -)

c) Sorumlu resmi kurum

ç) Kayıt numarası

d) Kişisel numara-hafta/seri numarası

e) Botanik adı

f) Ürün miktarı (Bitkisel ürün)

          g) Korunmuş bölge kodu (Korunmuş bölgeye sevk ediliyorsa)

ğ) Yeniden düzenlenmiş pasaport: Üreticinin numarası (Yenileme pasaport ise)

h) Orijin (İthal ise, ithalat menşei ülke)

bilgilerinin yer alması planlanmıştır.

 

Çözüm

Proje hedeflerinde bahsedilen kayıt ve belge işlemleri, yazılmış olan otomasyon üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Sistemin kullanıcılarını, Türkiye’de 81 İl Müdürlüğü ile bunlara bağlı İlçe Müdürlüklerinin denetim kadrosu ile 3.000’den fazla operatör oluşturmaktadır. Sistem, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne entegre olup; çiftçi bilgisini buradan almaktadır.”

 

Proje Kazanımları

Proje başlangıcı itibariyle kayısı, şeftali, vişne, kiraz elma, armut gibi meyvelerin üretim ve çoğaltım materyalleri, üretici, ithalatçı, ihracatçı gibi ticaretini yapanların tamamı sistem ile kayıt altına alınmıştır.

Bitki Pasaportu, ticareti yapılan bitkilerin karantina hastalık ve zararlıları içermediğini göstererek Türkiye’den AB üyesi ülkelere ihraç edilecek olan bitki ve bitkisel ürünlerin rekabet gücünü arttırmaktadır.