Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üstyapı Katmanlarının Hacim Hesapları

Icon

Hafriyat alanlarının hesapları için Alan Hesapla (?) kullanılacaktır.

  1. Hesap / Alan Hesapla işlemine girilir. AŞINMA malzemesinin hacim hesabı için, sonraki alım enkesiti PLATFORM.KSP, önceki alım enkesiti AŞINMA.KSP seçilir.

 

  • No labels