Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vektörizasyon Uygulamaları

Icon
  1. Sınıflandırma, değişiklik vb. analiz işlemleri sonrasında elde edilen kullanılacak görüntü Netcad ekranında uydu görüntüsü referans (?) olarak eklendikten sonra Vektörizasyon işlemine girilir.   2. Vektörizasyon işlemi için örnekleme ve çalışma alanı limiti belirlenmesi için açılan pencerede gerekli parametreler tanımlanarak işleme devam edilir.    Vektörizasyon işleminde, kullanılan veri ve amaca yönelik iki farklı yöntem seçimi yapılabilir. Eğer veri üzerindeki piksel sınırları boyunca vektöre çevirme işlemi gerçekleştirilmesi isteniyor ise; Tek Değer, belirli değerler arasında kalan alanların vektöre dönüştürülmesi için ise Değer Aralığı seçilmelidir. 
  3. Örnek uygulamada ilk olarak sınıflandırma işlemi sonrasında elde edilen görüntü üzerinde belirli sınıflara (Su[1] ve Orman[3]) ait alanların vektöre dönüşmesi sağlanacaktır. Bu sınıflara ait sayısal değerler Geofunction->Vektör penceresinde tanımlanır. Eğer tüm sınıfların vektöre dönüştürülmesi isteniyor ise "Girdi Min-Maks" satırındaki değerler dikkate alınır. Sınırlarda yumuşatma yapılması isteniyor ise "Yumuşat" seçeneği aktif hale getirilmelidir.  4. Vektörizasyon işlemi sonrasında istenilen sınıflara ait vektör alanlar oluşmuş ve sınıf değer sayısına bağlı kalacak şekilde tabaka oluşmuş ve veriler ilgili tabakalarda kaydedilmiştir.  5. Oluşan tüm vektör objeler üzerinde CAD ve GIS işlemleri uygulanabilir.  6. Vektörizasyon işlemi aynı zamanda içinde yükseklik bilgisi tutan uydu görüntüleri (SRTM, GDEM vd.) üzerinde de uygulanabilir. Bu tür verilerin işleme sokulması durumunda yöntem olarak "Değer Aralığı" seçilmesi uygun olacaktır.


İlgili diğer uygulamalar...

Icon

 

  • No labels