Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çözünürlük Kavramı

Çözünürlük

Icon

Çözünürlük, görüntü aracında görüntülenen piksel sayısı veya görüntü dosyasındaki pikselin temsil ettiği yeryüzü alanı olarak tanımlanabilir. Çözünürlük, detayların ayırt edilebilme gücünü belirtir. Bir uydu görüntüsünün çözünürlüğünden bahsedildiği zaman spektral, geometrik(uzaysal-mekansal), radyometrik ve zamansal olmak üzere dört farklı çözünürlükten bahsedilmesi gerekmektedir.

Spektral Çözünürlük

Icon

Algılayıcının elektromanyetik spektrumda (?) kaydedebildiği belirli dalga boyu aralığıdır. Aralık daraldıkça spektral çözünürlük artar ve aralık genişledikçe kaba spektral çözünürlükten bahsedilir.

Bir görüntüdeki ayrıntılar ve farklı obje sınıfları çoğunlukla farklı dalga boyu aralıklarına verdikleri yanıtların karşılaştırılması ile ayırt edilebilir.

Algılayıcıların spektral çözünürlükleri söz konusu olduğunda, öncelikle algılayabildikleri elektromanyetik spektrum bölgelerinin sayısı düşünülebilir. Ancak, bu bant sayısı tek başına spektral çözünürlüğe karşılık gelmez. Bununla birlikte, bu bantların elektromanyetik spektrumdaki durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Radyometrik Çözünürlük

Icon

Bir algılayıcının elektromanyetik enerjinin büyüklüğüne karşı duyarlılığını ifade eder. Görüntüleme sisteminin radyometrik çözünürlüğü enerjideki küçük farklılıkları ayırma yeteneği ile tanımlanır.

Kaydedilen enerjinin bölündüğü “bit” sayısıdır.

Örneğin, 8 bit veride her pikselin veri dosya değeri 0’ dan 255’ e kadar uzanırken, 7 bit veride her pikselin veri dosya değeri sadece 0’ dan 127’ ye kadardır. Yani 8-bit veride kaydedilen enerji 256 parlaklık değerine, 7 bit veride ise 128 parlaklık değerine ayrılır.

Radyometrik

Çözünürlük

Parlaklık Değer

Aralığı

Örnek Algılayıcı (?)
1 bit


2n

2 [0-1]

Siyah beyaz görüntü
8 bit256 [0-255]LANDSAT-ASTER vd.
11 bit2048 [0-2047]IKONOS vd.

Geometrik Çözünürlük

Icon

Algılayıcı tarafından algılanan bir pikselin yeryüzünde temsil ettiği alanın, bir başka deyişle ayırt edilebilen en küçük objenin boyutudur.

Zamansal Çözünürlük

Icon

Algılayıcının aynı alandan hangi sıklıkta veri (görüntü) kazandığı ile ilgilidir. Aynı yerin ardışık görüntülerinin alınması için gerekli süre zamansal çözünürlük olarak tanımlanır.

Bir uydu algılayıcısının yeniden ziyaret periyodu (uydunun tam bir yörünge dönüşünü tamamlaması için geçen zaman uzunluğunu) genellikle birkaç gündür. Bu nedenle, ikinci kez aynı görünüm açısından, tam olarak aynı alanı görüntülemek için bir uzaktan algılama sisteminin mutlak zamansal çözünürlüğü bu periyoda eşittir.

Örneğin, gelişme mevsimi boyunca çoğu vejetasyon türleri sürekli bir değişim durumundadır ve uzaktan algılamayı kullanarak bu ince değişimleri izleme yeteneğimiz ne zaman ve hangi sıklıkta görüntü topladığımıza bağlıdır.

 

 

  • No labels