Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Algılayıcılar ve Özellikleri

LANDSAT 1-7

Icon

İlk LANDSAT uydusunun 1972 yılında uzaya gönderilmesinden sonra 4 adet LANDSAT uydusu daha yörüngeye oturtulmuştur.

İlk kuşak 3 uydudan oluşmaktadır. Bu uydular iki sensör taşımaktadır: Return Beam Vidicon (RBV) kamera ve Multispectral Scanner (MSS). RBV kamera ile yaşanan teknik sorunlar, MSS’in spektral ve radiometrik üstünlüğü nedeniyle RBV data nadiren kullanılır.

İkinci kuşak LANDSAT uyduları 1982’ de LANDSAT 4 ile başlayarak RBV yerine Thematic Mapper (TM) adında yeni bir cihazla donatılmışlardır. 1993 yılında LANDSAT 6 şansız bir şekilde düştükten sonra LANDSAT 7 geliştirilmiş Thematic Mapper ve yüksek çözünürlüklü tarayıcılar ile donatılarak Mart 1999 'da fırlatılmıştır.

LANDSAT 7 geliştirilmiş Thematic Mapper (TM) tarayıcısı taşımaktadır.

 • Standart 7 banda ek olarak 15 m. çözünürlüğe sahip pankromatik band (0.50- 0.90 µm) eklenmiş,
 • Bunlara ek olarak Termal Band ’ın çözünürlüğü de 60 m. ’ye indirilmiştir.

LANDSAT verileri, ticari, endüstriyel, sivil, askeri ve eğitim amaçlı olarak bütün dünya çapında kullanılan bir veridir.

Veri global değişim araştırmaları, ziraat, ormancılık, jeoloji, kaynak yönetimi, coğrafya, haritalama, su kalitesi ve oşinografi gibi birçok geniş kapsamlı uygulamalarda kullanılmaktadır.

LANDSAT 1-7

Icon
Şerit Genişliği (km)

LANDSAT 5 - 183

LANDSAT 7 - 185

Radyometrik Çözünürlük (bit)8

Spektral Band (µm=mikron)


(VNIR = visible and near infrared)

(SWIR = shortwave infrared)

(TIR = thermal infrared)

VNIR
SWIR


TIR

PAN

Band 1 - 0.45-0.52

Band 2 - 0.52-0.60

Band 3 - 0.63-0.69

Band 4 - 0.76-0.90

Band 5 - 1.55-1.75

Band 6 - 2.08-2.35

Band 7 - 10.42-12.5

Band 8 - 0.5-0.9

Yersel Çözünürlük (m)

(PAN = siyah beyaz)

(MS = renkli)

PAN - 15

MS - 30

TIR - 60

LANDSAT 8

Icon

LANDSAT 8 serideki sekizinci uydusu olup yiyecek, su ve ormanlar gibi insan geçim kaynakları için gerekli kaynakların düzenlenmesi, izlenmesi ve anlaşılmasında LANDSAT programının en önemli rolünün devam etmesi sağlanmıştır. LANDSAT 8, LANDSAT 7’ nin yörüngesine katılmış olup bilimsel veriler sağlamaktadır.

LANDSAT 8 uydusu görünür ve yakın-infrared(kızılötesi)(VNIR), kısa dalga infrared(SWIR) ve termal infrared(TIR) aralıklarında görüntü almakta olup, spektral aralığa bağlı olarak 15 ile 100 m. arasında bir orta uzaysal çözünürlüğe sahiptir.

LANDSAT 8 iki farklı cihaz taşımaktadır:

 • OLI (Operational Land Imager); daha önceki bantların yanında kıyı/aerosol(bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması) çalışmaları için derin mavi bandı, sirrus bulutlarının tespiti için kısa dalga infared band ve bir de kalite değerlendirme bandı içermektedir. 

  Yeni iki spektral band  Coastal/Aerosol ve kısa dalga infrared CIRRUS bandları ile yüksek ve ince bulutları tespit etmesine ve su kalitesinin ölçülmesine imkan verecektir.  

  OLI, dokuz adet spektral band (Coastal/Aerosol + VNIR + SWIR + PAN + CIRRUS)olarak veri toplamaktadır. Bu 9 bandın 7' si daha önceki LANDSAT 5 TM ve 7 ETM sensörlerinde bulunan aralıklarına sahiptir ki böylece eski Landsat verileri ile uyumlu olması sağlanmıştır. 

 • TIRS (Thermal Infared Sensor); sensörü iki adet termal banda sahiptir. Bu sensörler sinyal-gürültü radyometrik performansı 12 bit üzerinde radyometrik çözünürlük sağlamaktadır.

  Ürünler 16 bit olarak teslim edilmektedir. TIRS verisi, radyometrik, geometrik ve arazi düzeltmeli 12 bit LANDSAT 8 verisi üretilebilmesi için OLI verisine uygun kayıt edilmiştir. 

  Diğer LANDSAT uydularıyla veri devamı için sadece 10. Band ile uygunluk sağlanabilecektir.

LANDSAT 8

Icon
Şerit Genişliği (km)

185

Radyometrik Çözünürlük (bit)

8

TIR - 12

Spektral Band (µm=mikron)


(VNIR = visible and near infrared)

(SWIR = shortwave infrared)

(TIR = thermal infrared)

(OLI = Coastal/Aerosol + VNIR +

SWIR + PAN + CIRRUS)

Coastal/Aerosol

VNIR

 

 

 

SWIR

 

PAN

CIRRUS

TIR

Band 1 - 0.43-0.45

Band 2 - 0.45-0.51

Band 3 - 0.52-0.60

Band 4 - 0.63-0.68

Band 5 - 0.84-0.88

Band 6 - 1.56-1.66

Band 7 - 2.10-2.30

Band 8 - 0.50-0.68

Band 9 - 1.360-1.390

Band 10 - 10.60-11.19

Band 11 - 11.50-12.51

Yersel Çözünürlük (m)

(PAN = siyah beyaz)

PAN - 15

OLI - 30

TIR - 100

Terra | ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer)

Icon

ASTER, Terra platformu üzerindeki tek yüksek resolasyonlu uzaysal (spatial) aygıttır. Terra algılayıcısının ASTER modülü yüksek çözünürlüklü (15m/pikselden  90m/piksele kadar) ve 14 banttan (VNIR(V-SWIR-TIR) oluşan görüntülerini elde edilir.

ASTER görüntüleri özellikle kayaç tipi tanımlaması, ayrıntılı volkanik aktivite haritalaması, çizgisel ve dairesel yapıların belirlenmesi, hidrotermal alterasyon alanlarının ve mineralojik zon haritalarının hazırlanması, jeotermal alanların belirlenmesi, stereoskopik üç boyutlu görüntü elde edilmesi vb. gibi jeolojik amaçlara yönelik olarak kullanılmaktadır.

Kullanım alanlarından en önemlisi ASTER görüntülerinin 14 spektral aralığına(VNIR+SWIR+TIR) sahip olmasından dolayı, mineral ve alterasyon haritalarının daha ayrıntılı bir şekilde oluşturulmasıdır. Bu işlem sonucunda olası maden potansiyeline sahip bölgeler hakkında mineral bazında ayrıntılı bilgiye sahip olunmaktadır.

Bunun dışında ASTER görüntülerinden elde edilen stereoskopik üç boyutlu görüntüler sayesinde fotojeolojik çalışmalarda yapılabilmektedir.

Terra | ASTER

Icon
Şerit Genişliği (km)

60

Radyometrik Çözünürlük (bit)

VNIR + SWIR - 8

TIR - 12

Spektral Band (µm=mikron)


(VNIR = visible and near infrared)

(SWIR = shortwave infrared)

(TIR = thermal infrared)

 

VNIR

 

 

SWIR

 

 

 

 

 

TIR

Band 1 - 0.52-0.60

Band 2 - 0.63-0.69

Band 3 - 0.76-0.86

Band 4 - 1.60-1.70

Band 5 - 2.145-2.185

Band 6 - 2.185-2.225

Band 7 - 2.235-2.285

Band 8 - 2.295-2.365

Band 9 - 2.360-2.430

Band 10 - 8.125-8.475

Band 11 - 8.475-8.825

Band 12 - 8.925 9.275

Band 13 - 10.25-10.95

Band 14- 10.95-11.65

Yersel Çözünürlük (m)

VNIR - 15

SWIR - 30

TIR - 90

Rapid Eye

Icon

Rapid Eye uydusu üzerinde bulunan Red(Kırmızı)-Edge bandı ticari olarak ilk kez bir uydu üzerinde bulunan bant aralığıdır. Bu bant aralığı(red edge)), klorofil içeriği içindeki değişimlere karşı hassastır. Yapılan çalışmalar bu bandın vejetasyon sağlığının izlenmesi, biokütle içindeki protein ve nitrojen içeriğinin ölçülmesi ve ürün ayırımının daha rahat yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Rapid Eye Veri Formatları

 • Level 1B - Rapid Eye Temel Ürün
  Radyometrik ve algılayıcıdan kaynaklanan hataların düzeltmeleri veriye uygulanmış, geometrik düzeltme uygulanmamıştır. 
  Veri NITF 2.0 formatında ve meta dosyaları ile birlikte gelmektedir.
  Verilerin yersel örnekleme mesafesi 6.5 m olarak gelmektedir. 

 • Level 2A - Rapid Eye Geometrik Düzeltmeli Ürün
  Radyometrik, algılayıcı ve geometrik düzeltmeler veriye uygulanmıştır. Fakat pozisyonal doğruluk için yer kontrol noktası kullanılmamıştır. Görüntüler kuzeye dönüşümlü olarak gelmektedir. 
  Veri, *.geotif formatında, meta dosyaları ile birlikte gelmektedir. 
  Veri piksel boyutu 5 m. olarak gelmektedir. 
  Radyometrik çözünürlüğü 16 bit olarak gelmektedir. Verinin geometrik düzeltmesi sırasında hassas olmayan (coarse) bir sayısal yükseklik modeli (1km. aralıklı) ile uydu pozisyon bilgileri kullanılarak yapılmıştır. 

 • Level 3A - Rapid Eye Ortorektifiye Edilmiş Ürün
  Radyometrik, sensör ve geometrik düzeltmeler veriye uygulanmıştır. 
  Veriler yer kontrol noktaları ve DTED Level 1 SRTM veya daha iyi bir sayısal yükseklik modeli ile ortorektifiye edilmiştir.
  Veri *.geotif formatında, meta dosyaları ile birlikte gelmektedir. 
  Veri piksel boyutu 5m. olarak gelmektedir. 
  Radyometrik çözünürlüğü 16 bit olarak gelmektedir.

Rapid Eye

Icon
Şerit Genişliği (km)

77

Radyometrik Çözünürlük (bit)16

Spektral Band (µm=mikron)


(NIR = near infrared)

Blue

Green

Red

Red Edge

NIR

 

Band 1 - 0.44–0.51

Band 2 - 0.52–0.59

Band 3 - 0.63–0.68

Band 4 - 0.69–0.73

Band 5 - 0.76–0.85

Band 6 - 2.08-2.35

Yersel Çözünürlük (m)

Level 1B - 6.5

Level 2A - 5

Level 3A - 5

 

SPOT 6-7

Icon

SPOT 6 ve 7, SPOT 4 ve 5 uydularının verdiği servisi devam ettiren iki gözlem uydusudur. Her iki uydu da 2 m. yersel çözünürlüğe sahip olacaktır ve önceki SPOT uydularına göre geliştirilmiş dizayn ömrü ile daha çevik bir yapıda 60 km.x60 km. lik bir çerçevede çekim yapmaktadır.

Uyduların iki adet NAOMI (New AstroSat Optical Modular Instrument) sensörleri, yüksek çözünürlüklü push-broom sensör bulunmaktadır.

SPOT 6 ve SPOT 7 geniş alanlarda 2024 yılına kadar 1.5 m. çözünürlüklü ürünler sağlayacaktır.

SPOT görüntüsünün çok geniş kullanım alanı bulunmaktadır. Bunların arasında tarım, çevre, kartoğrafya, ve mühendislik bulunmaktadır.

Icon
Şerit Genişliği (km)

60

Radyometrik Çözünürlük (bit)12

Spektral Band (µm=mikron)


(NIR = near infrared)

(PAN = Pankromatik)

Blue

Green

Red

NIR

PAN

Band 1 - 0.45-0.52

Band 2 - 0.53-0.59

Band 3 - 0.62-0.69

Band 4 - 0.76-0.89

Band 5 - 0.45-0.74

Yersel Çözünürlük (m)

1.5

EO-1(ALI-Hyperion)

Icon

EO-1 (Earth Observing-1), 21 Kasım 2000 tarihinde bir misyona ait bir kısım görevleri yerine getirmek üzere atılmıştır. EO-1 gerçek misyonunu başarıyla 2001 Kasım ayında sona ermiştir. Fakat uzaktan algılama araştırma ve bilimsel komüniteleri bu uydu üzerinden görüntü verisi alma konusunda ilgilerini belirtmeleri üzerine genişletilmiş bir misyon olarak EO-1 üzerinden veri alınmasına devam edilmesi için NASA ve USGS arasında bir anlaşma sağlanmıştır. Böylece Advanced Land Imager (ALI) ve Hyperion hiperspektral ürünleri istek doğrultusunda alınıp dağıtılması sağlanmıştır.

Hiperspektral görüntüler ile madencilik, jeoloji, ormancılık, ziraat, ve çevre yönetimi ile ilgili birçok uygulamada daha ayrıntılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Hyperion sensörü ile elde edeceğinizi hiperspektral görüntüler ile daha ayrıntılı sınıflandırma imkanına sahip olunur.

EO-1(ALI-Hyperion)

Icon
Şerit Genişliği (km)

7.7

Radyometrik Çözünürlük (bit)16

Spektral Band (µm=mikron)

220 Band → 0.40-2.50

 

Yersel Çözünürlük (m)

30

GeoEye 1

Icon

Atıldığı 6 Eylül 2008 tarihinde itibaren dünyanın en yüksek çözünürlüklü ticari gözlem uydusu konumundadır. GeoEye-1 pankromatik (siyah/beyaz) 0.41 m., multispektral 1.65 m. yersel çözünürlüğe sahiptir.

GeoEye-1 sensörü günlük 350.000 km2 görüntü toplayabilme özelliği ile büyük ve geniş alan kapsayan projeler için geliştirilmiştir.

GeoEye 1

Icon
Şerit Genişliği (km)

15.2

Radyometrik Çözünürlük (bit)11

Spektral Band (µm=mikron)

 

Blue

Green

Red

NIR

PAN

Band 1 - 0.45-0.51

Band 2 - 0.51-0.58

Band 3 - 0.65-0.69

Band 4 - 0.78-0.92

Band 5 - 0.45-0.80

Yersel Çözünürlük (m)

(PAN = Pankromatik)

(MS = Multispektral)

PAN - 0.41

MS - 1.65

IKONOS

Icon

IKONOS uydusu Geo Eye tarafından çalıştırılan yüksek çözünürlüklü bir uydudur. Nadirde 3.2 m. yersel çözünürlüklü multispektral (renkli), 0,82 m. yersel çözünürlüklü pankromatik (siyah-beyaz) görüntü elde edebilir.

Doğal kaynakların kent ve kırsal kesimler için haritalanması, doğal afet yönetimi, tarım ve orman uygulamaları, madencilik, mühendislik ve inşaat gibi birçok uygulama alanına sahiptir.

IKONOS

Icon
Şerit Genişliği (km)

11

Radyometrik Çözünürlük (bit)11

Spektral Band (µm=mikron)

 

Blue

Green

Red

NIR

PAN

Band 1 - 0.45-0.53

Band 2 - 0.52-0.61

Band 3 - 0.64-0.72

Band 4 - 0.77-0.88

Band 5 - 0.45-0.90

Yersel Çözünürlük (m)

(PAN = Pankromatik)

(MS = Multispektral)

PAN - 1

MS - 4

QuickBird 2

Icon

QuickBird 2 verisinden nadirde pankromatik band için 0.61 m.’lik çözünürlükte, multispekral bantlar içinse 2.5m.’lik çözünürlükte görüntüler elde edilmektedir.

Standart proses ürünler için pankromatik 0.70 m. ve multispektral ise 3.0 m. çözünürlük sunmaktadır. Proses edilmiş görüntülerde 0.61 m. gibi yüksek çözünürlüklü verilere sahip olunur. 

QuickBird değişim tespiti ve analizi, petrol ve gaz aramaları, su baskını haritalaması, ormancılık ve büyük orman yangınlarından korunma, çevresel gözlem ve denetim, varlık ve özellik tanımlaması ve acil durum yardım ve cevaplama uygulama alanlarınde tercih edilmektedir.

QuickBird 2

Icon
Şerit Genişliği (km)

16.5

Radyometrik Çözünürlük (bit)11

Spektral Band (µm=mikron)

 

Blue

Green

Red

NIR

PAN

Band 1 - 0.45-0.52

Band 2 - 0.52-0.60

Band 3 - 0.63-0.69

Band 4 - 0.76-0.89

Band 5 - 0.44-0.90

Yersel Çözünürlük (m)

(PAN = Pankromatik)

(MS = Multispektral)

PAN - 0.63

MS - 0.73

 • No labels