Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uzaktan Algılama

Icon

Uzaktan algılama, bir fiziksel temas olmaksızın, algılayıcı sistemleri kullanarak yeryüzü hakkında bilgi elde etme sanatı ya da bilimidir.

Uzaktan algılama teknolojileri, yer yüzeyinden yansıyan ve yayılan enerjinin algılanması, kaydedilmesi, elde edilen materyalin bilgi çıkarmak üzere işlenmesi ve analiz edilmesinde kullanılır.

Uzaktan algılama işlemleri iki temel aşamadan oluşur. Bunlar "Veri Elde Etme" ve "Veri İşleme" aşamalarıdır.

  • Veri Elde Etme; enerji kaynağı, uydu(algılayıcı), yer kontrol merkezi bu aşamanın elemanları olarak düşünülebilir.
  • Veri İşleme; yer kontrol merkezleri tarafından kaydedilen veri üzerinde uzaktan algılama yazılımları yardımıyla yapılacak tüm analizleri (filtre (?), sınıflandırma (?), değişiklik analizi (?) vb.) içermektedir.

  • No labels