Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Diğer Kavramlar

Elektromanyetik Spektrum

Icon

Elektromanyetik spektrum, ışık hızı ile hareket eden, dalga boyu nanometrelerden kilometrelere kadar uzanan sürekli enerji ortamıdır.

Elektromanyetik spektrum; dalga boyları bina mertebesinde uzunluğa sahip radyo dalgalarından, bir atom çekirdeği mertebesindeki kısa dalga boylarına kadar uzanır. İnsan gözünün algılayabildiği dalga boyları sadece görünür bölgedir.

Uzaktan algılamada çoğunlukla kullanılan dalga boyları; görünür ve kızılötesi (0,40 µm-15 µm) ışınımlar ile mikrodalga (5-500 mm) ışınımlarıdır.

Görünür Bölge (0.40-0.70 µm)

İnsan gözünün ışık veya renk olarak algıladığı aralığa denk gelen elektromanyetik enerjidir. Beyaz ışık bir prizmadan geçirildiğinde bileşenleri olan diğer dalga boylarına ayrılabilir. Her dalga boyu farklı bir frekansa sahiptir ve göz tarafından farklı bir renk olarak algılanır.

Güneş, uzaktan algılamada temel elektromanyetik ışınım kaynağıdır. Bir cisim ısınmaya başladıkça dalga boyu kısalmaya başlar ve içerilen tüm enerji dışarıya verilir. Güneş ışınları atmosfer ve cisimler üzerinde farklı davranışlar sergilemektedir. Atmosferde yutulma, saçılma, dağıtılma ve yansıtılmaya uğrayan güneş ışınları her bir cisimde farklı davranış sergiler.

Güneşten gelen ışınların atmosfer ve cisimler üzerindeki etkileşimleri ile ilgili detaylar aşağıda bahsedilmiştir.

Atmosfer ile etkileşim

Icon

Kaynağa bakılmaksızın, uzaktan algılayıcılar tarafından algılanan bütün ışınlar atmosferde belirli bir yol alır. Bu yol uzaydan algılanan görüntüler için atmosferden geçip algılayıcıya ulaşmasında alınan yoldur Yeryüzüne gelen güneş enerjisi atmosfer tarafından yutulma, saçılma, dağıtılma ve yansıtılma gibi fiziksel etkilere uğrarlar. En etkin yutucular su tanecikleri, karbondioksit ve ozondur.

Atmosferdeki partiküllerin boyutları, elektromanyetik enerjinin atmosferde yayılımını etkilemektedir.Uzaktan algılamada atmosferdeki yutulma nedeni ile sadece belirli dalga boylarında algılama yapılabilir.Bu nedenle tasarımcılar, algılayıcıları, söz konusu kısıtlamaları göz önünde bulundurarak tasarlarlar.

Cisimler ile etkileşim

Icon

Atmosferin bileşiklerinin izin verdiği atmosferik pencereden geçen güneş enerjisi yeryüzü cisimlerine ulaşır ve bu cisimlerin fiziksel özelliklerine göre, yansıtılır, yutulur ve geçirilir.

Bir malzeme için yansıyan, soğurulan veya geçirilen ışınım miktarları dalga boyuna bağlı olarak değişir. Bu önemli özellik sayesinde farklı nesneleri ya da sınıfları ayırt etmek olanaklıdır.

Her cisim yansıtma bakımından farklı bir davranış gösterir. Bu davranış spektral yansıtma eğrisi denilen bir eğri ile gösterilir. Eğri, dalga boyuna bağlı olarak yüzeyden yansıyan ışınımın yüzeye gelen toplam ışınımın yüzdesini ifade eder. Spektral yansıtma katsayısı ölçülerek cisimlerin spektral yansıtma eğrileri çizilebilir.

Spektral yansıtma eğrileri, uzaktan algılamada çalışılacak bölgenin ve kullanılacak algılayıcının seçiminde yararlanılır. Spektral yansıtma özellikleri belirli spektral bölgelerde açık bir şekilde farklılık gösteren cisimler bu bölgelere duyarlı uzaktan algılama görüntülerinde farklı gri renk tonu ve renklerde gözükürler. Bu bakımdan cisimlere ait spektral yansıtma özelliklerinin bilinmesi, gerekli bir dalga uzunluğu bölgesinin (kanal) seçiminde önemli rol oynar.

  • No labels