Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Açık Şebeke Çözümü

Icon

NETCAD/WATER ile Açık Şebeke Çözümünde , suyun şebeke içerisinde tek yönde aktığı, boruların dallanarak ilerlediği şebeke sistem çözümüdür. Örnek proje süreçlerinde, aşağıdaki ihtiyaç debi hesapları, otomatik boru çapı tayini, hesap tabloları ve çıktı işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

  • No labels