Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şebeke Bilgilerinin Girilmesi

Icon

1. İşlemler / Şebeke Bilgileri işlemine giriniz.

2. Çaplara Göre Boru Cinsleri butonu ile şebeke çözümünde kullanacağınız boru çaplarını ve atülerinizi önceden tanımlayabilir, şebekeyi bu boru cins ve atülerine göre çözdürebilirsiniz.

Şebeke bilgileri penceresinde şebeke bilgilerini yazdıktan sonra Tamam tuşuna basarak pencereyi kapatınız.


 

 

   • No labels