Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Projede kullanılan borulara yoğunluk değerleri de verilebilir. Bu işlem için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

    1. Boru tablosunda yoğunluk isimli bir kolon mevcuttur. Buradan kullanıcı tanımlı olarak değiştirebilirsiniz.
    2. Düğümlere yoğunluk atanması, grafik üzerinden çizim yaparak da gerçekleştirilebilir. Sayısallaştırma menüsünden Yoğunluk bölgesinin çizimi gerçekleştirilebilir, birden fazla sayıda yoğunluk bölgesi oluşturulabilir. 
    3. Sayısallaştırmalar yapıldıktan sonra Hardy Cross / Boru Yoğunluklarını Güncelle komutuna bir kez tıklanması yeterlidir. Bu işlem sonrasında tüm boruların yoğunluk değeri otomatik olarak 1 olarak değiştirilmiş olur.
Icon

Düğüm noktaları için ana talep değerleri istenirse basınç katları ile belirlenebilir, böylece toplam sistem debisi basınç katlarına göre oranlanabilir.

Icon
  1. Boru Yoğunluklarını Güncelle işlemine tıklayınız.


  2. Düğüm Talebi Hesapla işlemine giriniz. Açılan pencerede akış değeri penceresini 2 lt/sn. olarak tanımlayınız.

Icon

Eğer düğüm noktaları için herhangi bir talep seyri oluşturulmamış ise sistemin çalıştığı her zaman aralığında girilen talep değerleri kullanılır. Ancak istenirse düğüm noktalarındaki talep değerlerinin zaman bağlı değişimi modellenebilir. Bu işlem isteğe tabidir. Herhangi bir talep seyri tanımlanması zorunluluğu yoktur. Örneğin gece yarısı düğüm noktalarındaki su ihtiyacı azaltılıp, akşam saatlerindeki su ihtiyacı arttırılabilir. Zamana bağlı bu değişimleri simüle edebilmek amacıyla örnekte kullanılan bölgelerin her biri için ayrı talep seyirleri de tanımlanabilir. Örneğin sanayi bölgesinde 24 saat talebin düşmemesi gerekirken, konut bölgesinde gece yarısı ile sabah saatleri arasında talebi düşürmek mümkündür.  
 

3.Seyirler işlemine giriniz. Fare sağ tuş / Ekle işlemine giriniz. Açıklama bölümüne Talep_Seyri yazınız. Her bir saat için talep seyirlerini tanımlayınız. İsterseniz Yükle işlemi ile daha önce katsayıları belirlenmiş olan veri klasörü içerisindeki *.bat dosyasını da seçerek 72 saatlik talep çarpanlarını otomatik olarak yükleyebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloya göre her düğüm noktası için belirlenen talepler örneğin 01:00'de 0.55 katsayısı ile çarpılacaktır, dolayısıyla düğüm noktalarında talepler azalacaktır, Yine her düğüm noktası için belirlenen talepler 08:00'da 1.10 katsayısı ile çarpılacak, dolayısıyla düğüm noktalarındaki talepler artacaktır. 

 
  • No labels