Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1.1. Proje Sayısallaştırma Işlemleri

Icon
  1. Proje / Aç penceresinde TERFI_HATTI.Ncz dosyasını projeye yükleyiniz. (Yukarıda bulunan "Örnek Veri" sekmesinden ulaşabilirsiniz.)
    Sayısal arazi modeli üretilmiş veri üzerinden güzergah hattının gidişi ve kazık noktaları 38.noktadan 1. noktaya olarak belirlenmiştir. 


2. Çiz / Çoklu Doğru Çiz ile kazık noktalarınızı birleştiriniz.( 38.noktadan 1.noktaya kadar terfili hat güzergahınızı belirleyiniz.)

 

Icon

Tek bir obje halinde çizilen bu güzergahlar üzerinden sanat yapılarının tayini ve hidrolik çözümler otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Tek bir obje halinde olmayan güzergahlar ise Çoklu Doğruya Çevir işlemi ile tek bir obje haline getirilebilir.

Icon

Herhangi bir sayısal arazi modeli üzerinden, özellikle terfili ve cazibeli projelerde en uygun güzergah tespiti için, Koridor Analizi ürünü kullanılabilir.

Bu ürün ile belirli boyuna ve yanal eğimlere sahip alternatif birçok güzergah bulunabilir, bu güzergah alternatiflerini maliyetlerine göre raporlayabilirsiniz.

  • No labels