Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Dosyasının Oluşturulması ve Parametrelerinin Tanımlanması

Icon

Proje parametreleri ile terfi debileri, kazık noktaları ve kazı derinlikleri ile ilgili olarak hidrolik çözümler de kullanılacak değerler tanımlanmalıdır.

1. Yeni bir projeye başlamak için İçmesuyu menüsünden Yeni proje işlemine giriniz. Terfili-Cazibeli Sistem Çözümünü seçiniz. Tamam ile işleme devam ediniz.

 

2. Açılan proje kaydet ekranında dosyanın konumu belirleyiniz ve bir dosya ismi veriniz. Kaydet ile işleme devam ediniz.

 

3. Açılan Proje Listesi penceresinde Ekle komutuyla yeni bir proje adı veriniz ve Tamam ile proje oluşturunuz.

 

4. İşlemler / Parametreler işlemine giriniz. Genel menüsünden Kotları, Kazık No veya Hattan Al kutusunu işaretleyiniz.


 

Icon

Terfide Q30 VE Q20 Minimum 2.0 onay kutusunun işaretli olması durumunda, depo hacim editöründe hesaplanan ihtiyaç debisi, 2.00 lt'nin altında ise otomatik olarak 2'ye yuvarlatılması sağlanacaktır.

 

5. Kazı Derinlikleri sekmesine geçip burada uygulamasını istediğimiz değerleri yazıp ilgili kutuları işaretleyiniz. (İlk iki satırın kutularını işaretleyiniz). Tamam ile işlemi sonlandırınız.

 

Icon

Kazı derinlikleri, bölgeye ve kot değerlerine göre değişen ve şartnamelerde geçen don derinliklerine göre değiştirilmelidir.

 

 

 
 

  • No labels