Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İhtiyaç ve Terfi Debilerinin Hesaplanması

Icon
İhtiyaç debisi hesaplamaları için, Depo Hacim Hesabı işlemi kullanılır.Çoğalma katsayısına göre hesaplanan gelecekteki nüfus, gelecekteki nüfus değerine göre günlük su ihtiyacı ve yangın debisi parametreleri İlbank standartlarında bulunabilir. Tüm bu değerler doğrultusunda ihtiyaç debisi hesaplanabilir.
  1. İçmesu ana dialoğu içinde fare sağ tuşuna tıklayınız. Ekle\Depo komutu üzerine tıklayınız. Gelen kutuda BD adını kabul ederek (istenirse değiştirilebilir) Tamam ile geçiniz.

2. Ana dialoğun içinde depo sanat yapısı yerini aldığını ve sağ tarafta da depoya ait bilgilerin bulunduğunu gözlemleyiniz. (Koordinat bilgileri Y,X,Z ve diğer bilgiler sıfır görünmektedir.)

3. Deponun hat üzerinde yerini belirlemek için  butonuna tıklanarak, otomatik yakalama butonunu aktif hale getiriniz. 1 numaralı noktadaki hattın ucuna tıklayınız. Depo projeye eklenen depo sanat yapısına ait X ve Y koordinatları, depo giriş kotu ve zemin kotu değerlerinin tanımlandığına dikkat ediniz.  

4. Hacim butonuna tıklayınız. Depo hacim yöntemi olarak İller Bankasını seçiniz. Örnek projeye göre aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Icon

1.Bölümde: Klasik Yöntem veya İller Bankası yöntemlerinden biri seçilir. İller Bankası yöntemi seçildiğinde Nüfus sayım yılları ve sayım değerleri girilerek Çoğalma katsayısı (P)hesaplanır. Çoğalma katsayısından da gelecekteki nüfus (N) değeri bulunur. Şartnamelerde çoğalma katsayısının 1 ile 3 arasında olması istenmektedir.  Çoğalma katsayısı; 1'den küçük çıkarsa otomatik olarak 1, 3'den büyük çıkarsa otomatik olarak 3 alınır. Ancak bu değer özel durumlar için kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir. Bunun için 'Kullanılan Çoğalma Katsayısı' sekmesinin aktif duruma getirilmesi yeterlidir. 

(Nüfus hesapları ile ilgili kullanılan yöntemleri –aritmetik, geometrik vs.- ve ayrıntılara teknik şartnameler, ön proje ve açıklama raporlarından ulaşabilirsiniz.) 
2. Bölümde: İller Bankası yöntemine göre bulunan Gelecekteki nüfus değerine göre İnsan Su ihtiyaçları ve Yangın Hacmi belirlenir. Gelecekteki nüfus değeri;

  • 0 – 3000 arası ise 60 lt/gün,
  • 3001 – 5000 arası ise 70 lt/gün,
  • 5001 – 10000 arası ise 80 lt/gün,
  • 10001 – 30000 arası ise 100 lt/gün olarak alınır.

3. Bölümde; Girilen değerlere göre Seçilen Depo Hacminin belirlendiği görülür. Kullanıcı isterse seçilen Depo Hacmini değiştirebilir. Örnek proje için Depo Hacmi 400m3 alınmıştır.

 

5. Proje raporlarında kullanılmak üzere Rapor butonu ile Depo Hacim Hesabı raporu alınabilir.


 

6. .   Butonuna tıklayarak terfili sistem çözümüne geçiniz. Açılan pencerede, terfili sistemlere ait terfi debisi, güzergahın belirlenmesi, otomatik boru çapı tayini ve  atü kontrolleri ile pompa hesaplamaları gerçekleştirilecektir.

 7. Motopomp sekmesine geçiniz. Burada depo hacim hesap editöründe yapılan hesap sonucunda elde edilen debi bilgilerini aktarmak için  butonuna tıklamanız yeterlidir. 20 ve 30 yıl sonraki su ihtiyaç debi değerlerlerinin Depo Hacim hesabından aktarıldığını gözlemleyiniz. Motopomp çalışma süresini girerek  butonuna tıklayınız. 20 ve 30 yıl sonraki Q terfi debilerinin hesaplandığını gözlemleyiniz.


 

 

 

 

 

 

  • No labels