Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otomatik Boru Çapı ve Cinslerinin Tayini

 

Icon
  1. 1.Güzergâh sekmesinde, belirlenen terfi debisine göre, boru iç çapları hesaplanır.

        

 

Icon

Boru çapı hesap katsayısı olarak 1.30 değerini giriniz. Bu değer boru çapı tayininde kullanılmaktadır. Hesaplara olan etkisi, motopomp gücünün belirlenmesi işlemi ile alınan raporda gözlenebilir.

 

2. İşlemler\Yeni Güzergâh Seç komutunu tıklayınız.

       

   3. Atülere göre boru cinslerinin ve boru çaplarının seçimini yapınız.

      

Icon

Atü boru dayanımı ile ilgili olup, kilogram başına düşen cm2' dir. Aynı zamanda 1 Atü, 1 mSS'lik (10 m.) işletme basıncına karşılık gelmektedir. Kullanılacak atü değeri seçilirken, pompa ve depo arasındaki statik basınca bakılabilir. Örnek proje için bu değer 64 m.'dir. Dolayısıyla 10 atülük boru seçimi yeterli gelecektir. Ek olarak, pompadan depoya doğru statik basıncın azalacağı, dolayısıyla daha düşük atü değerine sahip boru cinslerinin de kullanılabilmektedir.

Boru çap ve cins seçimi, boru kütüphanesinde kayıtlı bulunan borular üzerinden yapılmaktadır. Bu boruların kayıtlı bulunduğu yer Boru Cinslerini Düzenle işlemidir. İsterseniz bu işlemde özel üretimle üretilmiş borular dahil olmak üzere dış çap, et kalınlığı, dalga yayılma hızları (selerite katsayısı) vb. özelliklere sahip yeni borular ekleyebilirsiniz.


4. Hat üzerinde bulunacak sanat yapıların seçimini yapınız. Tamam ile ilerleyiniz. Ekranda hattı seçiniz. Seçimden sonra terfi dialoğunun geldiğini gözlemleyiniz.

   

 

Icon

NETCAD/WATER ile terfili sistemler için çok önemli olan vantuz ve tahliye gibi sanat yapıları yer tayinini otomatik olarak bulabilirsiniz.

Vantuz; Hattın tepe noktalarına yerleştirilen, çözülmüş gazları boru hattından dışarı atmak için kullanılan sanat yapılarıdır.  Kararlı akış halinde olan suyun içerisindeki CO2, N gibi çözünen gazlar, özellikle hattın tepe noktalarında birikme yaparak bu kararlı akışı bozacak, dolayısıyla boru hatlarında deformasyonlara neden olacaktır.

Tahliye; Hatların en düşük kotlu noktalarına yerleştirilen, genellikle hattın temizliği için kullanılan sanat yapılarıdır.

Min/Max. İndirgeme Aralığı; Tahliye vantuz tayinlerinde kullanılan ve verilen değer aralığındaki kot farklarını göz ardı eden çok önemli bir parametredir. Topoğrafyanın çok engebeli olmaması sebebiyle örnek proje için 1m.seçilmiştir. Bu fonksiyonla topografyadaki 1 metre değerinden az kot değisimlerini dikkate almamakta, böylece en ufak kot değisimlerine dahi tahliye / vantuz yerlestirilmemis olacaktır.

 


5. İşlemler\Boru Çap ve Atülerini Bul komutunu seçiniz. Atülere Göre Boru Cinsleri seçimini yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklayınız.
 
     

6. İşlemler\Atü Kontrolü komutunu seçiniz. Gelen bilgi penceresinde 'Tüm Atüler Tamam' iletisinin alındığını gözlemleyiniz. Aksi bir durumda statik basınçları karşılamayan atü değerlerinin olduğunu, dolayısıyla ilgili hatlar için atü değerinin arttırılması gerekecektir.

   

 

 


   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  • No labels