Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5.5 Ocak ve Tavan/Taban Yüzeylerinin Oluşturulması

Yer Üstü Madenciliği/ Ocak 1 altında yer alan pasif üç yüzeyi tanımlamak için istenirse manuel olarak oluşturulabilir veya otomatik yüzeyler oluşturulabilir.

Tavan Yüzeyi ; Üzerinde sağ tuş işlemlerine girilerek Tavan Yüzeyini Seç işlemine tıklayınız ve ekrandan topoğrafyayının herhangi bir yerine tıklayınız. Tavan Yüzeyi aktif hale gelecektir.

Ocak Yüzeyi ; Ocak Yüzeyi üzerinde sağ tuş işlemlerine girilerek Ocak Yüzeyini Yenile İşlemine tıklayınız. Tanımlanmış şevlerin yüzey haline dönüştüğünü ve Ocak Yüzeyi sekmesinin aktif hale geldiğini görebileceksiniz.

Taban Yüzeyi ; Üzerinde sağ tuş işlemlerine giriniz ve Tavan Çizgisini Üçgenle işlemine tıklayınız. En altta yer alan sev dibi çizgisinin içinin üçgenlendiğini göreceksiniz.

Bütün yüzeyler aktif hale geldikten sonra ocağın üzerine gelen topoğrafyayı kesebilmek ve son halini verebilmek için Ocak 1 üzerinden sağ tuş işlemlerine girerek Tüm Yüzeyleri Yenile İşlemine tıklayınız. Ocak yüzeylerinin tekrar yenilenmesinden sonra ocağınızın son durumunu görebileceksiniz.

Oluşan Ocağa ait ayrı yüzeylerin hepsinin tek bir yüzey olmasını isteniyorsa, Ocak 1 sağ tuş Sonuç Yüzeyleri Birleştir ve Proje Yüzeylerine Ekle işlemine tıklayınız, tüm yüzeyler birleştirilerek veri kataloğu altında yer alan Yüzeyler altına Ocak 1 olarak eklenecektir.

Icon

Ocağınız tamamlandıktan sonra Ocak 1 sağ tuş işlemlerinden Değişiklikleri Kaydet ile açık ocak çalışmasını veri tabanına kaydediniz.

Oluşturduğunuz Ocak 1 den alınacak toplam malzemeyi hesaplayabilmek için; Ocak 1 sağ tuş Kotlar Arası- Hacim Hesapla İşlemine giriniz.

Açılan pencereden sahaya ait minimum ve maksimum kotlar görünmektedir.İlgili kotları yazarak sahadan alınacak toplam malzemeyi yada belirli kotlar arasında alınacak malzemeyi hesaplayabilirsiniz.


Ocağınızı tamamladıktan sonra oluşturduğunuz yüzeyleri sağ tuş Stil işlemlerinden renklendirebilir veya Doku Kapla ( ?) işlemi ile desen verebilirsiniz. Netcad anamodul ekranında Sembol altında yeralan üç boyutlu semboller ile basmaklarınızı veya topografyanızı ağaçlandırabilirsiniz.Sembollerin üç boyutlu aktarımı ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için ( ?)

 

  • No labels