Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Dosyasının Oluşturulması ve Parametrelerinin Tanımlanması

Icon

1. Yeni bir projeye başlamak için İçmesuyu / Yeni proje işlemine giriniz. Terfili-Cazibeli Sistem Çözümü seçeneğini işaretleyiniz. Tamam ile işleme devam ediniz.

2. Açılan proje kaydet ekranında dosyanın konumu belirleyiniz ve bir dosya ismi veriniz. Kaydet ile işleme devam ediniz.

3. Açılan Proje Listesi penceresinde Ekle komutuyla yeni bir proje adı veriniz ve Tamam ile proje oluşturunuz.

4. İşlemler \ Parametreler işlemine giriniz. Genel menüsünden Kotları, Kazık No veya Hattan Al kutusunu işaretleyiniz. Tamam butonu ile işlemi bitiriniz.

5. Kazı Derinlikleri sekmesine geçip burada kullanılmasını istediğiniz değerleri yazıp ilgili kutuları işaretleyiniz. İlk iki satırın kutularını işaretleyiniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

  

  • No labels