Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5.6 Pasa Harmanı Tasarım İşlemleri

Açık ocak oluşturulduktan sonra bu sahaya ait çıkan pasa malzemesi için pasa(harman) alanı tasarımı yapılabilir. Pasa(Harman) alanı oluşturabilmek için ;

Netcad anamodul ekranınından aktararak veya Netpro/MINE çiz sekmesinden alan objesi ile pasa sınırınızı çiziniz. Geçtiğimiz "Ocak Çizgilerinin Oluşturma" konu içeriğinden yararlanabilirsiniz. 

Yer Üstü Madenciliği sağ tuş Ocak Ekle işlemine tıklatınız. Ocak 2 Yer Üstü Madenciliği altına yerleşecektir.

İstenilirse Ocak 2 ismi Pasa olarak değiştirilebilir. Bunun İçin Ocak 2 üzerinde sağ tuş Yeniden Adlandır işlemi ile girilir.

Gelen pencerede Ocak 2 nin yerine Pasa yazılarak Tamam butonu ile kapatılır.

Ocak Çizgileri sağ tuş Ocak Çizgisi Ekle/ Tabakadan Seç/ Pasa(çizdiğiniz alana ait katmanı seçiniz) işlem adımlarını izleyiniz. Ocak Çizgileri aktif hale gelecek ve Çizgi1 sekme altına yerleşecektir.

Icon

Açık Ocak İçin Tavan Yüzeyi olan topoğrafya Pasa alanı için Taban Yüzeyidir.

Taban Yüzeyi üzerinde fare sağ tuş Taban Yüzeyi Seç işlemini seçiniz ve ekrandan topoğrafyanın herhangi bir noktasına tıklayınız. Taban Yüzeyi sekmesinin aktif duruma gelecektir.


Pasa üzerinde fare sağ tuş Varsayılan Basamak Tanımı sekmesine giriniz. Pasa için ilgili kriterleri doldurarak Yön kısmını Yukarı- İçeri seçiniz ve Tamam butonuna tıklayınız.


Varsayılan basamak tanımı yapıldıktan sonra Pasa/ Çizgi1 üzerine sağ tuş Rampa Tanımları ile rampa eklenir. Geçtiğimiz Rampa Tanımları konusunda yararlanabilirsiniz. 
Çizgi 1 üzerinde sağ tuş Otomatik Basamak Oluştur işlemine tıklayınız ve 1 adet basamak oluşturunuz.

Pasa üzerinde fare sağ tuş Tüm Yüzeyleri Yenile işlemine tıklayınız. İşlem sonucunda Pasa yüzeyleriniz oluşturulduğu gözlemlenir.

 

Icon

Pasa alanınızı tamamladıktan sonra tasarımızın kaybolmaması için Pasa üzerinde fare sağ tuş Değişikleri Kaydet işlemini uygulamanız gerekmektedir.Oluşturduğunuz Pasa yüzeyleri (Tavan Yüzeyi, Taban Yüzeyi, Ocak Yüzeyi) üzerinde sağ tuş Stil işlemlerinden renklendirebilirsiniz.

3D Araçlar/ Doku Kapla işlemi ile desen verebilirsiniz. Netcad anamodul ekranında Sembol altında yeralan üç boyutlu semboller ile pasa alanınızı ağaçlandırabilirsiniz.Sembollerin üç boyutlu aktarımı ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için Buradan yararlanabilirsiniz.

 

 

 

 

  • No labels