Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5.8 Patlatma Tasarımı ve Patlatma Etki Alanlarının Raporlanması

Patlama Tasarımı yapabilmek topoğrafya üzerinde patlatma yapacağınız alanı ve ona dik olan alanı alan objesi ile çizmeniz gerekmektedir.

Bunun için Giriş Menüsü/ Alan işlemine girilir. Gelen Katman Seç penceresi ile yeni katman oluşturulur ve patlatma alanı belirlenir.

Icon

Patlatma alanına dik alanın çizimi için Veri Kataloğunda oluşturulan katman seçili durumda iken Giriş Menüsü/ Alan işlemine girilir. Patlatma dik alanı çizimi uygulanırken yakalama modlarından Son Nokta aktif duruma getirilir ve En Yakın Obje pasif duruma getirilir. Bu durumda iken Patlatma alanın uç köse noktaları seçilir. İşlemi tamamlayabilmek için yakama modu Son Nokta pasif duruma getirilir ve En Yakın Obje aktif duruma getirilerek dik alan çizimi tamamlanır.

Patlatılacak alan yatay ve düşeyde çizildikten sonra Veri kataloğu /Patlatmalar üzerinde sağ tuş Patlatma Ekle işlemine tıklayınız. Genel ve Delik Bilgileri doldurulur.


Tamam butonuna tıkladığınızda Veri Kataloğu/ Patlatmalar Altında verdiğiniz isimle patlatmanız yer alacaktır. Oluşan Patlatma üzerinde fare sağ tuş Patlatma Yüzeyi Seç işlemine giriniz.

Komut satırını takip ederek çizilen Basamak Üst Yüzeyini Seçiniz, Basamak Dik Yüzeyini Seçiniz, Serbest Yüzey Noktası Seçiniz adımlarını sırası ile uygulayınız. Deliklerin verilen değerlere uygun şekilde yerleştiğini göreceksiniz.

(Not: Serbest Yüzey Noktası patlayacak ilk delik değildir. Burada patlatma alanı ile Patlatma dik alanının kesisim noktasıdır.)

Delikler oluşturulduktan sonra oluşturduğunuz patlatma üzerinde fare sağ tuş Delikler işlemine tıklayarak oluşturulan tüm patlatma deliklerine ait bilgilere ulaşılabilir.

Patlatmaya ait canlandırma yapılmak isteniyor ise deliklere patlatma saniyeleri tanımlanmalıdır. Bu işlem için patlatma sağ tuş işlemlerinden Zamanlama sekmesine tıklayınız ve patlatma saniyelerinizi giriniz Referans ver işlemi ile ekrandan saniyelere göre delikleri seçiniz.Tamam butonuna tıklayınız.

Referans Ver işlemi ile ekrandan direk seçim yapılacağı gibi Patlatma sağ tuş işlemlerinden Delikler sekmesine tıklanarak Gecikme bölümünden istenilen zamanlamalar delik bazlı seçilebilir.

Patlatma oluşturulduktan sonra sahaya ait Çevresel Etki Değerlendirme etki grafikleri(Hava Şoku, Gürültü, Vibrasyon(yer sarsıntısı), Taş Savrulması) ekranda oluşturulabilir. Bu işlem için oluşturulan patlatma sağ tuş işlemlerinden Çevresel Etki Değerlendirme bölümüne giriniz.

1.Hava Şoku:

Etkili Zon Aralığı girildikten sonra Hesapla butonuna basınız.

2.Gürültü :

Kaynaktan maksimum uzaklık ve ÇED raporunda yer alacak diğer değerleri girip Hesapla butonuna bastığınızda gürültü etki alanı dağılım aralıkları oluşacaktır.

3. Vibrasyon (Yer Sarsıntısı):

Bu işlem içinde sahaya ait değerler doldurularak Hesapla butonuna basınız. Etki alanı aralıklarını ve değerleri göreceksiniz.

4. Taş Savrulması :

Bu işlem içinde ilgili bölümleri doldurarak Hesapla butonuna basınız.

 

Bu hesaplamaları yapıp pencereyi kapattıktan sonra ekranda çevresel etki değerlendirme grafiklerinin oluşturulacağı yüzeyi seçiniz. Patlatma Altında, Çevresel Etkiler altına eklendiğini ve ekranda grafiksel etki alanları dağılımını görebileceksiniz.


 


 

 

 

  • No labels