Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genel Bilgiler

Havza Nedir?

Icon

Havzalar, yağışlardan yüzey suyu akımını toplayan sahalardır. Bir akarsu kesitinin üzerinde kalan ve aldığı yağışın akışını o kesitten geçiren alana bu akarsuyun o kesiti için drenaj havzası veya su toplama havzası denir.

Arazi Toplulaştırmasında Havzanın Önemi

Arazi toplulaştırmada blok planlaması, bloklar arası yollar için sanat yapılarının belirlenmesi, blok yol şarampolleri için gereklidir. 

Arazi Toplulaştırma Detaylı Bilgi İçin (?)

Yol ve Baraj Projelendirmede Havzanın Önemi

Yol, Kanal, baraj projelerinde, en uygun güzergah ve yer seçimi, sanat yapılarının boyut, tür ve yer tespiti için gereklidir. Baraj ve Gölet projeleri için ana gereksinim oluşturur. Taşkın projelendirme süreçlerindeki taşkın analizleri ve kanal yapılarının boyut tespiti için önemlidir. 

Yol ve Kanal Projelendirme Detaylı Bilgi İçin (?)

Altyapı Projeleri için Havzanın Önemi

İçmesuyu, atıksu ve yağmursuyu projeleri için hidrolik hesaplamalar ve drenaj havza tasarımı için son derece önemlidir. 

Atıksu & Yağmursuyu Detaylı Bilgi İçin (?)

İçmesuyu Detaylı Bilgi İçin (?)

Planlama için Havzanın Önemi

Afet risk analizleri, fonksiyonlar için uygun yer seçimleri yapılırken havza bilgileri göz önünde tutulur; analiz ve sentez süreçlerinde girdi olarak kullanılır.

Havza Bul İş Akışı

 

SYM Havza İş Akışı

 

 

 

D8 - 8 Yönlü Akım Modeli

Icon

Netcad havza alanlarının tespitinde 8 yönlü akım modeli kullanılır. Su akışı en düşük yükseklik değerine sahip gride doğru olacaktır.

Akış yönünün bilgisayar ortamında ifade etmek için "8 Yönlü Akım Modeli" kullanılmaktadır.

Gridin akım yönünü göstermek için aşağıdaki şekilde yönlere bağlı olarak gösterilen rakamsal değerler bulunmaktadır. Örneğin, bir hücreden akımın doğru yönünde olduğunu belirtmek için 1, kuzeybatı yönünde olduğunu belirtmek için 32, güneydoğu yönünde olduğunu belirtmek için 2 kullanılır.


a: Hücrelere ait yükseklik değerleri,

b: Akım yönleri,

c: Bu yönlerin, yazılımda kullanılacak olan veri tablosu görülmektedir.

 

  • No labels