Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sosyal Etüt Raporları

1.Raporlar/Sosyal Etüt Raporu butonuna tıklanır.

Icon

Sosyal etüt raporlarının alınabilmesi için Nettop projesi içerisinde tapu sözel verileri ve kadastro parsellerinin bulunması gerekmektedir. Tapu sözel verileri MDB, XML ve Excel formatlarında otomatik olarak projeye aktarılabilmektedir (?).

 

2. Rapor şablonu penceresinde sonraki butonu ile devam edilir.Genel değişkenler penceresinde proje değişkenleri girilir ve bitir butonuna tıklanır.

.

3.Sosyal etüt raporu açılacaktır.

  • No labels