Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Endeks Haritası

1. Endeks haritası hazırlanmak istenen parsel, toprak, yol ve yerleşim tabakalarını içeren veri Uygulama menüsü / Aç işlemi ile açılır.

2. Nettop / Endeks Haritası işlemine girilir.

Icon

Burada eğer projenizdeki tabaka isimleri farklı isimlerde bulunuyorlar ise işleme girildiğinde açılan 'Endeks' penceresinde bu tabaka isimleri manuel olarak değiştirilebilir.

3. Tamam butonu ile pencere kapatılır ve EN_1_00 tabakasında yeni alanlarınızın oluşturuğu ve alan isimlerinde endeks değerlerinin yazılı olduğu gözlemlenir.

  • No labels