Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6.3 Galeri Havalandırma Hesabı 

Icon

Galeri verileri oluşturulurken Havalandırma Verileri sekmesinden Sürtünme Katsayısı , Faktörü ve Havanın Yoğunluğuna ait bilgiler doldurulduğunda Galeriler sağ tuş işlemlerinden Havalandırma Hesabı sekmesine tıklandığında otomatik olarak hesaplanacaktır.

 

Icon

Havalandırma Hesabı

Sağlanacak Hava Miktarı:

1.)   Çalışan Sayısı =

1 insan için 0.01 m3/s hava gerekmektedir.

Qinsan = insan sayısı x 0.01

2.)   Makine Parkı =

100 Kwatt makine için 7 m3/s hava gerekmektedir.

Qmakine = 7 x ( n Kwatt/100)

3.)   Toz İçin Gerekli Hava =

Ed = Tozun emisyon hızı (Yayılma hızı) (mg/ton)

Cd = Solunabilir tozun sınır değeri (mg/m3)

P   = Üretim hızı (ton/saat)

Qtoz = (Ed/Cd) x (P/3600) (m3/s)

4.)   Metan İçin Gerekli Hava =

Eg = Gaz emisyon oranı (m3/s)

Cg = Gaz konsantrasyonunun limit sınırı (hacimce %)

Qmetan = (100 x Eg) / Cg

5.)   Patlayıcı Miktarı =

t    = Havalandırma zamanı (t)

W = Kullanılan patlayıcı miktarı (kg)

V  = Havalandırılması gerekli hacim (m3)

Qpatlayıcı = (0,4/t) x (W x V2)1/2                                                                                    

Arayüz Gereksinimleri:

  • Arayüz için buradaki maddelerin neredeyse hepsi madde halinde eklenmelidir. Kullanıcı hepsini hesaplamak istemeyebilir. Değer girilen maddeler hesaplanmalıdır.
  • Her maddenin önünde; işaretlendiğinde parametreler aktif olan, işaret kaldırıldığında pasif olan bir onay kutusu düşünülebilir.
  • Patlayıcı Miktarı, hesaplamasında bulunan Kullanılan Patlayıcı Miktarı parametresi patlatma hesabından çekilebilir.
  • Yine Patlayıcı Miktarı Havalandırılması gerekli hacim, havalandırma grubunun hacmi olarak düşünülebilir.

Hesaplama Sonrası Kullanılacak Q değeri :

Mevcut durumda Hava Akım Miktarı (m3/s);

  • Sürtünme katsayısı,
  • Uzunluk,
  • Kesit,
  • Hava Yoğunluğu parametreleri ile hesaplanmaktadır.

Bu hesaplama aynen devam edecek, Yukarıda verilen 5 yaklaşım da eğer kullanıcı tarafından parametreler tamamlandıysa hesaplanacaktır. Buradaki Q (m3/s) değerlerinden en büyük olanı Hava Akım Miktarı  olarak kabul edilecektir.