Skip to end of metadata
Go to start of metadata

6.4 Galeri Elemanları Üzerinde Tematik Harita Uygulamaları

Galeri ve elemanların tasarım ve çizim işlemleri tamamlandıktan sonra , oluşturulan galerilere ait renklendirme ve etiket işlemleri yapılabilir.

Bu işlemler için Galeriler ,Tesisat ve Taşıma, Hava Kapısı, Fan sağ tuş işlemlerinden Tematik İşlemine tıklayınız. Gelen pecereden Yeni sekmesine tıklayarak , Özgün seçiniz. Ekranda yapılacak renklerdirmenin niteliğini belirleyiniz. (örn. Galeri Tipi) Tamam tıklandığında ekranda renklendirme ve Tematik tablosunu görebilirsiniz.

Tematik ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için ( ?)