Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tanım Sil

Icon
Daha önce tanımı yapılmış objelerin tanımlarını silmek için kullanılan komuttur.

 

 

  • No labels