Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kot Düzenle

 Seçilen objelerin kotunu tek bir komutla değiştirmek için kullanılır.

"Z" değeri, ilgili objenin kot değerinde değişken olarak kullanılabilir.

Örnek

Icon

Z+5.7 komutu ile seçilen objelerin kotuna 5.7 değeri eklenecektir.

Tüm Noktalar

 Seçilen bütün objeleri tek bir kota getirmek için kullanılan yöntemdir.

2 Noktadan Düzlem

Seçilen iki noktanın doğrultusu referans alınarak bütün objeler bu doğrultunun oluşturduğu yüzeye yansıtılır.

3 Noktadan Düzlem

Seçilen üç noktanın oluşturduğu yüzey referans alınarak, seçilen bütün objeler bu yüzey üzerine yansıtılır.

Doğrultu -> Eğim

Seçilen nokta, doğrultu ve bu doğrultu için belirlenen eğimin oluşturduğu yüzey referans alınarak, seçilen bütün objeler bu yüzey üzerine yansıtılır. 

  • No labels