Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kot Düzenle

Icon

 Seçilen objelerin kotunu tek bir komutla değiştirmek için kullanılır.

"z" değeri ile ilgili objenin kot değeri değişken olarak kullanılabilir.

Örnek

Icon

Z+5.7 komutu ile seçilen objelerin kotuna 5.7 değeri eklenecektir.

Tüm Noktalar

Icon
 Seçilen bütün objeleri tek bir kota getirmek için kullanılır.

 

 


 

Icon

Seçilen iki noktanın doğrultusu referans alınarak seçilen bütün objeler bu doğrultunun oluşturduğu yüzeye yansıtılır.

 

Icon

Seçilen üç  noktanın oluşturduğu yüzey referans alınarak, seçilen bütün objeler bu yüzey üzerine yansıtılır.

 

Icon

Seçilen nokta, doğrultu ve bu doğrultu için belirlenen eğimin oluşturduğu yüzey referans alınarak, seçilen bütün objeler bu yüzey üzerine yansıtılır.

 

 

 

 

 

  • No labels