Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - GSB Türkiye Spor Bilgi Bankası Projesi

Amaç

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yönetsel ve işlevsel faaliyetlerinin entegre bilgi sistemi mantığı ile otomasyona tabi tutulması ve üretilen veya sahip olunan bilginin süratle erişilebilir, paylaşılabilir, değerlendirilebilir ve karar üretilebilir hale dönüştürülmesi, stratejik ve ekonomik açıdan zorunlu duruma gelmiştir. Bu bağlamda, yapılan proje ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait veya kullanımında bulunan tüm taşınmaz ve tesislere ait konumsal verilerin, tablosal-sözel veriler ve projeler ile ilişkilendirilerek, web tabanlı coğrafi olarak takibi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsisli, kiralanmış, kiraya verilmiş,mahkemelik, satılacak, satın alınacak tüm taşınmaz ve tesislere ait takdiyatlı tapu kayıtlarına ilişkin tüm verilerinin, mülkiyet verilerinin, kadastro-imar bilgilerinin, tesis ve bina kullanım bilgilerinin (kat adedi, m2, yapı tipi, kullanım amacı, harcamalar, bina resimleri vb.), kira-kiracı bilgilerinin, davalı gayrimenkullere ait her türlü karar yazışmasının, coğrafi verileri ile entegre edilerek ilgili daire başkanlıkları tarafından belirlenen yetki düzeylerine göre ulaşılması, değiştirilmesi, güncellenmesi,  sorgulanması ve raporlanmasını ve Türkiye Spor Haritasının oluşturularak web üzerinden vatandaşa sunulmasını kapsamaktadır.

Projenin Kazanımları

Proje kapsamında tüm Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait tesislere gidilerek GPS ile koordinatları alınmakta, bakanlığa ait olmayan spor tesislerinin adres verisinden yer tespiti yapılarak haritada yer tespiti yapılmaktadır. Böylelikle Türkiye çapındaki tüm spor tesisi noktaları harita üzerinde görüntülenebilecektir. Aynı zamanda, tüm spor türleri için tasarlanan sade ve anlaşılır ikonlar ile nerede hangi sporun yapıldığı kolaylıkla görülebilir hale gelecektir. Verilen kriterlere göre tesislere ulaşılabilecek, haritası görüntülenebilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait tüm spor tesislerinin fotoğraflarının çekildiği ve 360 çekimlerinin yapıldığı proje ile harita üzerinden tesisler sorgulanarak 360 fotoğrafları ve sistemdeki detaylı bilgi kartlarına ulaşılabilecektir.

3 boyutlu ortamda, Google Earth üzerinde tesisler görülebilmekte olup, ilerleyen aşamalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerine ait yapıların kat adetlerine göre 3 boyutlu gelmesi sağlanacaktır.

Kurum içi kullanılacak uygulama ile kurumda yetkisi olan tüm kullanıcılar taşınmaz takibi ve güncellemesi ile spor rehberi takibi ve güncellemesi yapabilecekler, sadece yetkisi olan kullanıcılar kamulaştırma, taşınmaz takibi, tahsis talebi gibi işleri için TAKBİS Online Entegrasyon yeteneklerini kullanabileceklerdir.

Oluşturulacak Portal yardımıyla mekânsal verilerin sözel veriler ile entegrasyonu sağlanarak veriler çok daha hızlı ve güncel olarak değiştirilecek ve izlenecek ayrıca bugüne kadar yapılması pratik olarak mümkün olmayan sorgulama ve analizler yapılarak tek merkezden veri kontrolü sağlanacaktır.