Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kota Uzat | Sabit Şev Açısı

Bu işlem ile sabit bir kota istenen şev açısıyla bağlanan bir çizgi oluşturululacaktır.

Oluşan çizgiler, Objeye Uzat (?) kullanılarak yüzeylere de dönüştürülebilir.

KotUzatılacak olan sabit kot değeri girilir.
Şev AçısıNetcad'de tanımlı açı biriminde (Grad varsayılan) istenen şev açısı girilir.
Köşelerİşlem sonunda oluşacak olan geometrinin köşelerinde yuvarlatma yapılıp yapılmayacağı seçilir.
DoğrultuKazı zemin kotundan yukarıya veya aşağıda doğru gidileceği seçilir.
YönSeçilen kazı taban objesinin içine mi, dışına mı gidileceği seçilir.

  • No labels