Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kota Uzat - Sabit Öteleme

Bu işlem ile sabit bir kota istenen mesade gidilerek yeni bir obje oluşturulması sağlanır.

Oluşan çizgiler, Objeye Uzat (?) kullanılarak yüzeylere de dönüştürülebilir.

KotUzatılacak olan sabit kot değeri girilir.
ÖtelemeBelirlenen kota ne kadar mesafede gitmek istendiği girilir.
Köşelerİşlem sonunda oluşacak olan geometrinin köşelerinde yuvarlatma yapılıp yapılmayacağı seçilir.
DoğrultuKazı zemin kotundan yukarıya veya aşağıda doğru gidileceği seçilir.
YönSeçilen kazı taban objesinin içine mi, dışına mı gidileceği seçilir.


 

  • No labels